This page in English

Arvid Pourlotfi

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Arvid Pourlotfi

Forskningsämne

Om Arvid Pourlotfi

Arvid Pourlotfi arbetar för närvarande som AT-läkare med forskningsinriktning vid Universitetssjukhuset Örebro. Han erhöll sin läkarexamen vid Örebro Universitet januari 2020 och påbörjade sin akademiska utbildning på forskarnivå inom medicinska vetenskaper med kirurgisk inriktning under handledning från Docent Shahin Mohseni från och med mars 2020. 

Forskning

Arvids berörda forskningsområden innefattar huvudsakligen kolon- och rektalkirurgi samt diverse akutkirurgiska tillstånd. Hans doktorandprojekt berör registerforskning där effekter hos statiner i samband med kolorektalcancerkirurgiska ingrepp utreds. Projektet syftar till att undersöka huruvida denna läkemedelsgrupp medför en skyddande effekt både kort- och långsiktigt vad gäller bättre postoperativ överlevnad med minskade postoperativa komplikationer.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Bass, G. A. , Pourlotfi, A. , Donnelly, M. , McIntyre, C. , Ahl, R. , Flod, S. , Cao, Y. , McNamara, D. & et al. (2021). Bile Duct Clearance and Cholecystectomy for Choledocholithiasis: Definitive Single-Stage Laparoscopic Cholecystectomy with Intra-Operative Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP) versus Staged Procedures. Journal of Trauma and Acute Care Surgery, 90 (2), 240-248.
Bass, G. A. , Forssten, M. P. , Pourlotfi, A. , Ahl, R. , Cao, Y. , Matthiessen, P. & Mohseni, S. (2021). Cardiac risk stratification in emergency resection for colonic tumours. BJS Open, 5 (4).
Pourlotfi, A. , Ahl Hulme, R. , Forssten, M. P. , Sjölin, G. , Bass, G. A. , Cao, Y. , Matthiessen, P. & Mohseni, S. (2021). Statin therapy and its association with long-term survival after colon cancer surgery. Surgery.
Pourlotfi, A. , Ahl, R. , Sjölin, G. , Forssten, M. P. , Bass, G. A. , Cao, Y. , Matthiessen, P. & Mohseni, S. (2021). Statin Therapy and Postoperative Short-Term Mortality after Rectal Cancer Surgery. Colorectal Disease, 23 (4), 875-881.
Pourlotfi, A. , Bass, G. A. , Ahl Hulme, R. , Forssten, M. P. , Sjölin, G. , Cao, Y. , Matthiessen, P. & Mohseni, S. (2021). Statin Use and Long-Term Mortality after Rectal Cancer Surgery. Cancers, 13 (17).
Ahl, R. , Forssten, M. P. , Pourlotfi, A. , Cao, Y. , Bass, G. A. , Matthiessen, P. & Mohseni, S. (2021). The Association Between Revised Cardiac Risk Index and Postoperative Mortality Following Elective Colon Cancer Surgery: A Retrospective Nationwide Cohort Study. Scandinavian Journal of Surgery.
Cao, Y. , Bass, G. A. , Ahl, R. , Pourlotfi, A. , Geijer, H. , Montgomery, S. & Mohseni, S. (2020). The statistical importance of P-POSSUM scores for predicting mortality after emergency laparotomy in geriatric patients. BMC Medical Informatics and Decision Making, 20 (1).
Mohammad Ismail, A. , Borg, T. , Sjölin, G. , Pourlotfi, A. , Holm, S. , Cao, Y. , Wennberg, P. , Ahl, R. & et al. (2020). β-adrenergic blockade is associated with a reduced risk of 90-day mortality after surgery for hip fractures. Trauma surgery & acute care open, 5 (1).

Konferensbidrag

Åström, M. , Welander, E. , Pourlotfi, A. , Abawi, A. , Ahlstrand, E. & Ivarsson, M. (2018). Activated interferon signaling in cultured BMSC from myelofibrosis patients: core finding of a proteomic study. Konferensbidrag vid 2nd International Conference on Tissue Repair, Regeneration, and Fibrosis, Chania, Crete, Greece, June 13-16, 2018.