This page in English

Camilla Nilsson

Tjänstetitel: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

E-post:

Telefon: 019 303643

Rum: U2148

Camilla Nilsson

Om Camilla Nilsson

Camilla Nilsson är bibliotekarie vid enheten för medier och vetenskaplig publicering. Hon ansvarar för urval och inköp av medier inom flera av universitets inriktningar och ämnen, så som:

- filmvetenskap, kulturgeografi, genusvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, retorik och statskunskap

- psykologi och socialt arbete

- musik och teater

- biologi, naturvetenskaplig omvärldsorientering, kemi, miljövetenskap, datateknik, matematik och teknik

- informatik och statistik


Camilla Nilsson is a librarian at the unit of acquisititons and scholarly publishing. She's responsible for selecting and purchasing acqusitions for several disciplines and subjects, such as the above mentioned.