This page in English

Camilla Nilsson

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

E-post: Y2FtaWxsYS5uaWxzc29uO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 303643

Rum: U2148

Camilla Nilsson

Om Camilla Nilsson

Camilla Nilsson är bibliotekarie på Örebro universitetsbibliotek vid enheten för medier och vetenskaplig publicering och har sitt kontor på huvudbiblioteket, Campus Örebro. Camilla är alum från Örebro universitet och har därifrån en kandidatexamen i genusvetenskap (2014). Hon har en masterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap från Uppsala universitet (2017).

Camilla är på föräldraledighet från september 2023 till juni 2024.

Medier

Camilla ansvarar för urval och inköp av tryckta medier inom flera av universitets inriktningar och ämnen, så som:

  • filmvetenskap, genusvetenskap, kulturgeografi, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, retorik och statskunskap
  • socialt arbete
  • musik och teater
  • biologi, naturvetenskaplig omvärldsorientering, kemi, matematik, miljövetenskap, datateknik och teknik
  • informatik och statistik

Specialsamlingar

Camilla delar även ansvar för bibliotekets specialsamlingar. Detta innefattar bl.a. digitalisering av material i plattformen Alvin.

Notbiblioteket

Camilla ansvarar för inköp av musikmaterial till Musikhögskolans notbibliotek. Hon gör även beställningar av hyrnoter för framträdanden.

Stöd till studenter med funktionsnedsättning

Camilla Nilsson är en av bibliotekets kontaktpersoner för studenter med funktionsnedsättning och hanterar bl.a. frågor om Legimus.