This page in English

Camilla Pettersson

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post:

Telefon: -

Rum: -

Camilla Pettersson
Forskningsämne

Om Camilla Pettersson

Camilla Pettersson, fil.dr i folkhälsovetenskap, är anställd som utvecklingsledare vid Region Örebro län inom området välfärd och folkhälsa. Hon är affilierad forskare i socialt arbete vid Örebro universitet. Under många år arbetade hon med utbildning och forskning inom ämnet folkhälsovetenskap vid Örebro universitet. Under 2019-2020 arbetar hon också deltid i ett forskningsprojekt vid Karolinska Institutet.  

 

Forskning

Camilla Pettersson forskning handlar om barn och ungdomars utveckling och hälsa och insatser för att främja hälsa, förebygga ohälsa samt stärka ungas motståndskraft mot sociala risker. Hennes forskning sker oftast i nära samverkan med olika aktörer i samhället, såsom kommuner och idéburna organisationer. Som utvecklingsledare vid Region Örebro län arbetar Camilla Pettersson med forskningsprojektet ”Barns delaktighet och insatsernas utfall inom den sociala barnavården: En modell för regionalt utvecklingsarbete”, som drivs i nära samverkan med Uppsala universitet och kommunerna i Örebro län. På Karolinska institutet följer och utvärderar Camilla Pettersson ett folkhälsoprojekt som Länsstyrelsen i Stockholms län har i uppdrag av regeringen att genomföra. Projektet syftar till att utveckla metoder och arbetssätt för samordning av ett regionalt folkhälsoarbete. Målet är att skapa bättre förutsättningar för det lokala främjande och förebyggande folkhälsoarbetet med fokus på målgruppen barn och unga.  

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter