This page in English

Camilla Pettersson

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: -

Rum: -

Camilla Pettersson
Forskningsämne

Om Camilla Pettersson

Camilla Pettersson, fil.dr i folkhälsovetenskap, är anställd som utvecklingsledare vid Region Örebro län inom området välfärd och folkhälsa. Hon är affilierad forskare i socialt arbete vid Örebro universitet. Under många år arbetade hon med utbildning och forskning inom ämnet folkhälsovetenskap vid Örebro universitet. Under 2019-2020 arbetar hon också deltid i ett forskningsprojekt vid Karolinska Institutet.  

 

Forskning

Camilla Pettersson forskning handlar om barn och ungdomars utveckling och hälsa och insatser för att främja hälsa, förebygga ohälsa samt stärka ungas motståndskraft mot sociala risker. Hennes forskning sker oftast i nära samverkan med olika aktörer i samhället, såsom kommuner och idéburna organisationer. Som utvecklingsledare vid Region Örebro län arbetar Camilla Pettersson med forskningsprojektet ”Barns delaktighet och insatsernas utfall inom den sociala barnavården: En modell för regionalt utvecklingsarbete”, som drivs i nära samverkan med Uppsala universitet och kommunerna i Örebro län. På Karolinska institutet följer och utvärderar Camilla Pettersson ett folkhälsoprojekt som Länsstyrelsen i Stockholms län har i uppdrag av regeringen att genomföra. Projektet syftar till att utveckla metoder och arbetssätt för samordning av ett regionalt folkhälsoarbete. Målet är att skapa bättre förutsättningar för det lokala främjande och förebyggande folkhälsoarbetet med fokus på målgruppen barn och unga.  

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Fredriksson, I. , Eriksson, C. , Geidne, S. , Green, S. , Larsson, M. & Pettersson, C. (2015). Alcohol, drug, tobacco and doping prevention by non-governmental organizations in Sweden 2003–2012. European Journal of Public Health, 25 (Suppl. 3).
Eriksson, C. C. , Fredriksson, I. , Fröding, K. , Geidne, S. & Pettersson, C. (2014). Academic practice-policy partnerships for health promotion research: experiences from three research programs. Scandinavian Journal of Public Health, 42 (15 Suppl), 88-95.
Fredriksson, I. , Geidne, S. , Green, S. , Pettersson, C. , Larsson, M. & Eriksson, C. (2014). Jordmån för ett framgångsrikt ANDT-förebyggande arbete inom den idéburna sektorn. Socialmedicinsk Tidskrift, 91 (1), 30-44.
Green, S. , Pettersson, C. , Geidne, S. , Fredriksson, I. , Larsson, M. & Eriksson, C. (2014). Mervärden och hinder med idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete. Socialmedicinsk Tidskrift, 91 (1), 18-29.
Geidne, S. , Fredriksson, I. , Green, S. , Pettersson, C. , Larsson, M. & Eriksson, C. (2014). Projektledare inom den idéburna sektorns ANDT-förebyggande arbete.. Socialmedicinsk Tidskrift, 91 (1), 5-17.
Larsson, M. & Pettersson, C. (2014). Systerskap för att främja unga tjejers hälsa. Skolhälsan (2), 9-11.
Eriksson, C. , Geidne, S. , Larsson, M. & Pettersson, C. (2011). A research strategy case study of alcohol and drug prevention by non-governmental organizations in Sweden 2003-2009. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, 6.
Pettersson, C. , Lindén-Boström, M. & Eriksson, C. (2009). Parental attitudes and behaviour concerning adolescent alcohol consumption: do sociodemographic factors matter?. Scandinavian Journal of Public Health, 37 (5), 509-517.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Larsson, M. , Pettersson, C. , Skoog, T. & Eriksson, C. (2015). NGOs as a complement to youth mental health services aimed at young females in Sweden. I: 8th European Public Health Conference Health in Europe – from global to local policies, methods and practices. Konferensbidrag vid 8th European Public Health Conference. Health in Europe – from global to local policies, methods and practices. Milan, Italy 14 - 17 October, 2015.
Pettersson, C. & Larsson, M. (2014). Kan systerskap främja unga tjejers hälsa?. Konferensbidrag vid Barnrättsdagarna. Tema: Psykisk ohälsa bland barn. Örebro, 8-9 april, 2014..
Geidne, S. , Gianotta, F. , Pettersson, C. & Eriksson, C. (2014). “SMART - The contract concept”: a Swedish program preventing alcohol and tobacco use among youth. Konferensbidrag vid The 14th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence, September 3-6 2014, Cesme, Turkey.
Larsson, M. , Pettersson, C. , Skoog, T. & Eriksson, C. (2013). The importance of a mentoring program in strengthening female youths and promoting female mental health. I: Nobel Day Festivities 10th of December 2013, Book of Abstracts. Konferensbidrag vid Nobel Day Festivities 10th of December 2013, School of Health and Medical Sciences, Örebro University.

Manuskript

Rapporter

Larsson, M. , Pettersson, C. & Eriksson, C. (2016). Systerskap för att främja tjejers hälsa: En studie av Tjejzonens storasysterverksamhet 2011-2015. Örebro: Örebro universitet.
Eriksson, C. , Fröding, K. , Hulldin, J. , Jensen, J. , Larsson, M. , Pettersson, C. & Tinnfält, A. (2014). Kompetenta familjer med ungdomar: Ideal och realitet i familjestödet i Karlskoga och Degerfors kommuner. Örebro: Örebro universitet (Studier i folkhälsovetenskap, Örebro universitet 2014:1).
Eriksson, C. , Fredriksson, I. , Geidne, S. , Green, S. , Hulldin, J. , Larsson, M. & Pettersson, C. (2014). Med kraft och vilja 2013. ANDT-förebyggande arbete inom Statens folkhälsoinstituts stöd till idéburna organisationer. Örebro: Örebro universitet (Arbetsrapport inom folkhälsovetenskap, Örebro universitet 2014:3).
Fredriksson, I. , Geidne, S. , Green, S. , Hulldin, J. , Larsson, M. , Pettersson, C. & Eriksson, C. (2014). Projektportföljen 2014 Med kraft och vilja: ANDT-förebyggande arbete inom Folkhälsomyndighetens stöd till idéburna organisationer. Örebro: Örebro universitet (Arbetsrapport inom folkhälsovetenskap Örebro universitet 2014:2).
Eriksson, C. , Fredriksson, I. , Geidne, S. , Green, S. , Larsson, M. & Pettersson, C. (2013). Med kraft och vilja 2012: ANDT-förebyggande arbete inom Statens folkhälsoinstituts stöd till idéburna organisationer. Örebro: Örebro universitet (Arbetsrapport inom folkhälsovetenskap 2013:1).
Eriksson, C. , Fredriksson, I. , Geidne, S. , Green, S. , Larsson, M. & Pettersson, C. (2013). Verksamhetsrapport 2012 Med kraft och vilja: ANDT-förebyggande arbete inom Statens folkhälsoinstituts stöd till idéburna organisationer. Örebro: Örebro universitet (Arbetsrapport inom folkhälsovetenskap Örebro universitet 2013:2).
Larsson, M. , Pettersson, C. & Eriksson, C. (2012). Föräldrar Tillsammans: en longitudinell interventionsstudie av stöd till tonårsfamiljer 2007-2010. Örebro: Örebro University (Arbetsrapport inom folkhälsovetenskap 2012:3).
Eriksson, C. , Börjesson, J. , Larsson, M. , Fredriksson, I. , Geidne, S. & Pettersson, C. (2012). Med kraft och vilja 2011: ANDT-förebyggande arbete inom Statens folkhälsoinstituts stöd till idéburna organisationer. Örebro: Örebro universitet (Arbetsrapport inom folkhälsovetenskap 2012:2).
Eriksson, C. , Börjesson, J. , Fredriksson, I. , Geidne, S. , Larsson, M. & Pettersson, C. (2012). Verksamhetsrapport 2011 Med kraft och vilja: ANDT- förebyggande arbete inom Statens Folkhälsoinstituts stöd till idéburna organisationer. Örebro: Örebro universitet (Arbetsrapport inom folkhälsovetenskap 2012:1).
Eriksson, C. , Börjesson, J. , Fredriksson, I. , Geidne, S. , Larsson, M. & Pettersson, C. (2011). Med kraft och vilja 2010: alkohol- och drogförebyggande arbete inom Socialstyrelsens stöd till frivilligorganisationer. Örebro: Örebro universitet (Studier i folkhälsovetenskap, Örebro universitet 2011:1).
Eriksson, C. , Börjesson, J. , Fredriksson, I. , Geidne, S. , Larsson, M. & Pettersson, C. (2011). Verksamhetsrapport 2010 : Med kraft och vilja: alkohol- och drogförebyggande arbete inom Socialstyrelsens stöd till frivilligorganisationer. Örebro: Örebro universitet (Arbetsrapport inom folkhälsovetenskap 2011:2).
Eriksson, C. , Geidne, S. , Larsson, M. & Pettersson, C. (2010). Med kraft och vilja: alkohol- och drogförebyggande arbete inom Socialstyrelsens stöd till frivilligorganisationer 2003-2009 (300ed.). Örebro: Örebro universitet (Studier i folkhälsovetenskap, Örebro universitet 2010:1).