This page in English

Forskargrupp

Barns livsvillkor och välbefinnande (BLIVA)

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Björn Johansson

Forskningsämne

Händer som håller samman

I den tvär- och flervetenskapliga forskargruppen Barns livsvillkor och välbefinnande - BLIVA – studerar vi olika typer av relationer i barns och ungas liv (t.ex. våldsamma, konfliktfyllda och kränkande respektive stödjande, hjälpande och utvecklande relationer) samt olika kontexter där dessa äger rum.

Vår vision är att åstadkomma samhällsrelevant forskning för alla barns och ungas bästa.

Eftersom barn och unga är involverade i flera olika relationer och interaktioner som är viktiga för deras utveckling och välbefinnande, tillämpar vi ett så kallat holistiskt perspektiv som fokuserar på de underliggande processerna som kan förklara barns och ungas utsatthet eller positiva utveckling ur flera olika perspektiv.

Vi vill öka kunskapen om hur faktorer på individuell, interpersonell, institutionell nivå hänger samman med varandra och främjar eller hämmar utvecklingen av unga människors jag. Vår forskning syftar till att ligga i framkant både teoretiskt och praktiskt. Vi vill utveckla samhällsrelevant kunskap om generella och specifika relationella faktorer som upprätthåller respektive förebygger risker för barns utveckling, hälsa och välmående.

Kontaktpersoner:
Karin Hellfeldt
Björn Johansson