This page in English

Forskargrupp

Barns livsvillkor och välbefinnande (BLIVA)

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Åsa Källström

Forskningsämne

Barns livsvillkor och välbefinnande (BLIVA) är en fler- och tvärvetenskaplig forskargrupp som studerar mekanismer som främjar barns utveckling och välmående. Inom forskargruppen studeras olika typer av relationer i barns och ungas liv med särskilt fokus på våldsamma, konfliktfyllda och kränkande respektive stödjande, hjälpande och utvecklande relationer samt olika kontexter där dessa äger rum. Eftersom barn och unga är involverade i flera olika relationer och interaktioner som är viktiga för deras utveckling och välbefinnande, tillämpar vi ett så kallat holistisk perspektiv som fokuserar på de underliggande processerna som kan förklara barns och ungas utsatthet eller positiva utveckling ur flera olika perspektiv. Vår forskning syftar till att ligga i framkant av teoretisk utveckling samt kliniska tillämpningar.

Forskargruppens mål är att utveckla samhällsrelevant kunskap om generella och specifika relationella faktorer som upprätthåller respektive förebygger risker för barns utveckling, hälsa och välmående.

Inom forskargruppen är vi intresserade av att besvara frågor som:

  • Vad blir konsekvenserna av att som barn och ung utsättas för olika våldsamma relationer (i olika kontexter) och hur kan samhället erbjuda dessa unga stöd?
  • Hur kan olika stödjande relationer och interaktioner främja barns och ungas utveckling och välmående?
  • Hur kan förståelse kring såväl främjande som hindrande relationer för barns och ungas utveckling och välmående konceptuellt och teoretiskt nyanseras?

Finansiärer

  • Brottsoffermyndigheten
  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)
  • Stiftelsen Allmänna Barnhuset
  • Örebro universitet