This page in English

Christina Karlsson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303652

Rum: P2444

Christina Karlsson

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Karlsson, C. , Bravell, M. E. , Ek, K. & Bergh, I. (2015). Home healthcare teams' assessments of pain in care recipients living with dementia: a Swedish exploratory study. International Journal of Older People Nursing, 10 (3), 190-200.
Karlsson, C. , Sidenvall, B. , Bergh, I. & Ernsth-Bravell, M. (2013). Certified nursing assistants' perception of pain in people with dementia: a hermeneutic enquiry in dementia care practice. Journal of Clinical Nursing, 22 (13-14), 1880-1889.

Rapporter

Karlsson, C. (2015). Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende. Stockholm, Sweden: Standardiseringskommissionen i Sverige (SIS) (Svensk Standard SS 872500:2015).