This page in English

Christina Karlsson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303652

Rum: P2444

Christina Karlsson

Om Christina Karlsson

Forskning:

Christinas forskning berör främst utveckling och implementering av metoder för identifiering och bedömning av tecken på smärta hos personer med demenssjukdom. Forskningen använder såväl kvalitativa som kvantitativa metoder för datainsamling och dataanalys. Forskningen sker även i samarbete med Svenska Paliativregistret, där nationell implementering av observations- och beteendeskalan Abbey Pain Scale-SWE gjordes 2020. 

Undervisning:

Christinas undervisning finns inom vetenskapliga metodkurser, projekt- samt implementeringsarbeten på såväl grund- som avancerad nivå. Hon arbetar även med handledning av uppsatser och examensarbeten.

Samarbeten:

Svenska Palliativregistret

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Karlsson, C. , Bravell, M. E. , Ek, K. & Bergh, I. (2015). Home healthcare teams' assessments of pain in care recipients living with dementia: a Swedish exploratory study. International Journal of Older People Nursing, 10 (3), 190-200.
Karlsson, C. , Sidenvall, B. , Bergh, I. & Ernsth-Bravell, M. (2013). Certified nursing assistants' perception of pain in people with dementia: a hermeneutic enquiry in dementia care practice. Journal of Clinical Nursing, 22 (13-14), 1880-1889.

Rapporter

Karlsson, C. (2015). Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende. Stockholm, Sweden: Standardiseringskommissionen i Sverige (SIS) (Svensk Standard SS 872500:2015).