This page in English

Christopher Olsson

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: Y2hyaXN0b3BoZXIub2xzc29uO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 302132

Rum: F2219

Christopher Olsson
Forskningsämne

Om Christopher Olsson

Christopher är lektor i kulturgeografi. Hans forskningsintressen kretsar kring inkluderande samhällsplanering, sociala interaktioner och lokal ekonomisk utveckling. Christopher deltar i projektet Klimatneutrala Örebro 2030 och är projektledare för delprojektet Utmaningar och möjligheter för att dela på resurser.

Christopher undervisar på samhällsplanerarprogrammet och är kursansvarig för delkurserna GIS och Visualisering och Självständigt arbete. 

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Publikationer

Doktorsavhandlingar |  Rapporter | 

Doktorsavhandlingar

Rapporter