This page in English

Forskningsprojekt

Utmaningar och möjligheter för delning av resurser

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2022 - 2024

Kontaktperson

Christopher Olsson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Klimatneutrala Örebro 2030 är ett samverkansprojekt med Örebro kommun som ledande part, med medverkan från akademi, privat och ideell sektor. Projektet syftar till att skapa en plattform för samverkan som bidrar till klimatomställning i Örebro. Detta delprojekt syftar till att bidra med kunskaper om delningsekonomi, mer specifikt om hur människor i olika sociala och geografiska miljöer ser på möjligheterna att dela på resurser. Forskningen består av litteraturstudier, fokusgrupper (gruppintervjuer) och medborgardialoger. Fokusgrupperna kommer att fokusera på hur medborgare i olika geografiska och sociala kontexter ser på delningen av resurser (avseende konsumtion, boende/energi, transport) i syfte att bidra till en positiv klimatomställning.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Energimyndigheten
  • Örebro universitet

Samarbetspartners