This page in English

Claes Gunnarsson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 303031

Rum: N3034

Forskningsämne

Om Claes Gunnarsson

Claes Gunnarsson är universitetslektor i företagsekonomi med inriktning inom marknadsföring vid handelshögskolan, Örebro universitet. Claes är medlem i en tvärvetenskaplig forskargrupp vid Örebro universitet med intresse för sociala innovationer.

Den forskning som Claes bedriver ligger inom områden som innovation och värdeskapandeprocesser. Undervisningen är inom kurser i marknadsföring, entreprenörskap och strategi.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Jonsson, S. & Gunnarsson, C. (2005). Internet technology to achieve supply chain performance. Business Process Management Journal, 11 (4), 403-417.
Gunnarsson, C. & Jonsson, S. (2003). Charge the relationships and gain loyalty effects: turning the supply link alert to IT opportunities. European Journal of Operational Research, 144 (2), 257-269.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Gunnarsson, C. (2011). Value creation and loyalty in exchange relationships: a dynamic perspective. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Gunnarsson, C. (1998). Marketing capabilities in expanding and non-expanding Swedish SMEs: an exploratory case study. I: Claes Hultman, Claes Gunnarsson, Frans Prenkert, Marketing behaviour and capabilities in some Swedish SMEs: expanders as opposed to non-expanders (ss. 79-110). Örebro: Swedish Foundation for Small Business Research.

Konferensbidrag

Bro, A. , Gunnarsson, C. & Westin, O. (2013). On the road towardsreinforced cooperation: Emerging structures forco-production between the public sector and the social economy. Konferensbidrag vid 4th CIRIEC International Research Conference on Social Economy, October 24-26, 2013, University of Antwerp.
Frankelius, P. , Gunnarsson, C. , Hultman, C. M. & Johanzon, C. (2013). What’s in it for me?: How to understand relevance when designing greentech export assistance programs. Konferensbidrag vid 18th annual international conference on innovation “Baltic Dynamics 2013”, Riga, Latvia, September 11–13, 2013.
Gunnarsson, C. , Frankelius, P. , Hultman, C. M. & Johanzon, C. (2012). Exploring Export Barriers of Cleantech Businesses: An Interview Survey of Swedish Cleantech Companies. Konferensbidrag vid 18th conference of the Greening of Industry Network 21-24 October, Linköping, Sweden, 2012.
Frankelius, P. , Hultman, C. M. , Linton, G. , Johanzon, C. & Gunnarsson, C. (2011). The cleantech mystery: new theoretical model for understanding export capabilities in small and mediumsized innovative cleantech companies. Konferensbidrag vid The R&D Management Conference 2011: R&D, Sustainability & Innovation, the need for new ideas, initiatives and alliances, Norrköping, Sweden 28-30 June (ss. 14-.
Gunnarsson, C. & Westin, O. (2008). Public value creation in intrapreneurial ventures . I:  . Konferensbidrag vid 5th International Conference on Accounting, Auditing and Management in Public Sector Reforms, 3 - 5 September 2008, Amsterdam.
Gunnarsson, C. & Johanzon, C. (2007). The impact of shared resources on service efficiency discontent: a management paradox in process orientated service systems. I: Proceedings of EBRF 2007. Konferensbidrag vid EBRF, Research Forum to Understand Business in Knowledge Society, Sep. 27–28, Jyväskylä, Finland (ss. 1-15).
Gunnarsson, C. , Jonsson, S. & Prenkert, F. (2002). The stabilizing role of Internet technology in business partnerships: a cross-case study of integration shifts between small- and medium-sized enterprises and demanding industrial partners. Konferensbidrag vid 47th World Conference of the International Council for Small Business (ICSB), June 16-19, 2002, San Juan, Puerto Rico.
Gunnarsson, C. (1999). An empirical case study of the role of learning through customer relationships as an element in the absorptive capacity of two rapidly expanding SME suppliers. Konferensbidrag vid 15th Nordic Conference on Business Studies, 19–21 Aug, 1999, Helsinki, Finland.

Rapporter

Gunnarsson, C. (2015). Klusterstudie. Kvinnersta, Örebro: (Rapport Grönt Kluster ).