This page in English

Forskningsprojekt

Value creation and loyalty in exchange relationships: a dynamic perspective

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Claes Gunnarsson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

I dagens komplicerade affärsrelationer utgör lojalitet mellan individer och grupper av individer viktiga komponenter i långsiktiga affärsförbindelser. Inom projektet studeras hur lojalitet och med lojalitet sammanhängande faktorer påverkas i situationer där störningar uppstår i de mer fundamentala värdeskapande processerna mellan köpare och säljare i affärsrelationer.

Forskare

Finansiärer

  • Örebro universitet