This page in English

Forskningsämne

Företagsekonomi

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Jonas Gerdin

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap

Forskningsområden

  • Economic, organizational and social aspects of management accounting and control
  • Institutional change and organizational control
  • Marketing
  • Socio-ideological controls in contemporary organizations

Forskningsmiljöer

Inom företagsekonomiämnet studeras privata samt offentliga företags och organisationers förutsättningar, villkor, verksamheter och samverkan med omgivningen. Vid Örebro universitet är det framförallt fokus på utvecklings- och förändringsfrågor i företag och organisationer. Centrala områden för forskare inom ämnet är bland annat skärningsytan mellan marknadsföring, entreprenörskap och
innovation samt verksamhetsstyrning och ledarskap. Inom dessa områden finns formaliserade forskningsgrupper. Utöver det finns i ämnet forskning som berör andra områden av företagsekonomi.

Kurser i Företagsekonomi i samarbete med Örebro universitet som ges vid andra lärosäten:
https://www.oru.se/english/schools/Orebro-University-School-of-Business/Study/courses/courses-business-administration.