This page in English

Forskningsämne

Företagsekonomi

Om forskningsämnet

Ämnesuppgifter

Inom företagsekonomiämnet studeras privata samt offentliga företags och organisationers förutsättningar, villkor, verksamheter och samverkan med omgivningen. Vid Örebro universitet är det framförallt fokus på utvecklings- och förändringsfrågor i företag och organisationer. Centrala områden för forskare inom ämnet är bland annat skärningsytan mellan marknadsföring, entreprenörskap och innovation, hållbart företagande samt verksamhetsstyrning och ledarskap. Inom dessa områden finns tre formaliserade forskningsgrupper dvs. INTERORG Marketing Research Center, Center for Sustainable Business och Centre for Empirical Research on Organizational Control. Utöver det finns i ämnet forskning som berör andra områden av företagsekonomi.

Kurser i Företagsekonomi i samarbete med Örebro universitet som ges vid andra lärosäten:
https://www.oru.se/english/schools/Orebro-University-School-of-Business/Study/courses/courses-business-administration.

Avslutade projekt