This page in English

Claudia Seiler

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post: Y2xhdWRpYS5zZWlsZXI7b3J1LnNl

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Claudia Seiler
Forskningsämne

Om Claudia Seiler

Om Claudia Seiler

Claudia Seiler är doktorand i medicinsk vetenskap inriktning kirurgi vid Örebro Universitet. Hon är överläkare i anestesi- och intensivvård på Op/An/IVA-kliniken Falu lasarett.  Hon har en licenciatexamen vid Technische Universität, München  (2004).

 

Forskning

Claudia Seiler deltar sedan 2018 i ett forskningsprojekt som undersöker simningsorsakat lungödem  (swimming-induced pulmonary edema, SIPE). Hos dykare är tillståndet också känt under namnet ”immersion pulmonary edema” (IPE). Projektet är ett samarbete mellan forskare och kliniker inom Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro län. 

Projektet samlar årligen data från ett 60-tal, oftast tidigare friska simmare, som drabbas av SIPE i samband med Vansbrosimningen. Lungödem, SIPE, uppkommer akut vid simning i öppet vatten och symptomen utgörs av andnöd, hosta, nedsatt fysisk ork samt ibland ökad mängd slem i luftvägarna och blodhosta. Vanligen är SIPE godartat, men vid svårare fall kan intensivvård krävas.
Motionstävlingar i öppet vatten lockar allt fler deltagare, men kunskapen om SIPE är bristfällig. Forskningsprojektet syftar till att förbättra kunskapen om SIPE avseende riskfaktorer, sjukdomsmekanism, diagnostik, behandling och framtida risk. Resultat från projektet ska leda till konkreta råd till arrangörer av simtävlingar i öppet vatten med målet att öka säkerheten, samt att skapa evidens för akuta sjukvårdsinsatser vid insjuknande i SIPE.

Fokus för Claudia Seilers doktorandarbete kommer att vara diagnostiska kriterier för SIPE, utvärdering av behandling utanför sjukhus med övertrycksandning (continuous positive airway pressure, CPAP) samt påverkan på hjärtat vid insjuknande i SIPE. En del av forskningen innefattar undersökning av lungan med hjälp av lungultraljud vilket är Claudia Seilers kliniska specialkompetens.

Claudia Seiler har också initierat och publicerat en forskningsstudie om lungultraljudets roll vid bedömning av respiratorbehov av kritisk sjuka patienter med Covid-19.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter | 

Artiklar i tidskrifter