This page in English

Forskargrupp

Simningsorsakat lungödem (SIPE)

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Maria Hårdstedt

Forskningsämne

Vansbrosimmet

Hosta, andnöd och plötsligt nedsatt ork vid simning i öppet vatten kan vara tecken på simningsorsakat lungödem (swimming-induced pulmonary edema; SIPE). Simningsorsakat lungödem finns beskrivet i samband med militära övningar i kallt vatten men även hos triatleter och motionärer vid simning i öppet vatten. Ett liknande tillstånd som vanligen kallas immersion pulmonary edema (IPE) förekommer hos dykare. SIPE/IPE är i de allra flesta fall godartat och reversibelt om man avbryter fysisk aktivitet i vatten, men kan kräva sjukhusvård vid allvarliga fall. Hos dykare finns dödsfall beskrivna till följd av IPE, och säkert finns ett mörkertal som kan förklara både dyk- och simningsolyckor. Tillståndet börjar idag bli mer känt bland simmare och dykare, men det saknas fortsatt kunskap inom flera viktiga områden. Vår forskargrupp har sedan 2017 forskat om SIPE i samband med Vansbrosimningen - Sveriges största simevenemang i öppet vatten med ca 10000 startande årligen.

Vi arbetar brett med frågeställningar kring diagnostik, incidens, riskfaktorer, patogenes, akut behandling och långsiktiga konsekvenser av att drabbas av SIPE. Vårt mål med forskningen är säkerhet vid simning i öppet vatten och en ökad kunskap om varför vissa personer drabbas av SIPE och hur dessa ska behandlas och följas upp.

Vår forskargrupp utgår från Centrum för klinisk forskning Dalarna och är knuten till Örebro universitet. Gruppen består av forskare och kliniker inom Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro län. Vi samarbetar med forskare nationellt och internationellt.

Länkar
SIPE – sammanfattning och resultat från studien 2016-2019

Sjukvårdsregion Mellansverige - Om forskargruppen SIPE

Gruppledare
Maria Hårdstedt, Centrum för klinisk forskning Dalarna
Telefon: +46-73-808 94 64
E-post: maria.hardstedt@regiondalarna.se