This page in English

David McGreevy

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

David McGreevy
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om David McGreevy

David McGreevy är ST-läkare i kärlkirurgi vid Kärlthoraxkliniken, Örebro Universitetssjukhus.

Hans forskning handlar främst om användandet av Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta (REBOA) inom traumatisk hemodynamisk chock. Pågående projekt syftar till att undersöka användandet av REBOA i prehospital miljö för att minimera pågående blödning, stabilisera patienten och vinna tid till definitiv kirurgisk behandling.

David forskar också på de metabola och inflammatoriska processer som sker vid claudicatio intermittens (fönstertittarsjuka) och behandlingsmöjligheter för detta.

Andra forskningsområden är kärlkirurgisk metodutveckling vid fistelkirurgi och kritisk benischemi samt innovativ utveckling av blodtrycksövervakning. Han är också anlitad som granskare av artiklar för flera vetenskapliga tidskrifter och som föreläsare vid lokala, nationella och internationella vetenskapliga möten.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier | 

Artiklar i tidskrifter

Duchesne, J. , McGreevy, D. , Nilsson, K. F. , DuBose, J. , Rasmussen, T. E. , Brenner, M. , Jacome, T. , Hörer, T. M. & et al. (2021). Delta Systolic Blood Pressure (SBP) Can be a Stronger Predictor of Mortality Than Pre-Aortic Occlusion SBP in Non-Compressible Torso Hemorrhage: an Abotrauma and AORTA Analysis. Shock, 56 (1S), 30-36.
Coccolini, F. , Ceresoli, M. , McGreevy, D. , Sadeghi, M. , Pirouzram, A. , Toivola, A. , Skoog, P. , Idoguchi, K. & et al. (2020). Aortic balloon occlusion (REBOA) in pelvic ring injuries: preliminary results of the ABO Trauma Registry. Updates in surgery, 72 (2), 527-536.
McGreevy, D. & Seilitz, J. (2020). Extra Corporeal Membrane Oxygenation (ECMO) for Patients with COVID-19. Journal of endovascular resuscitation and trauma management, 4 (1), 12-14.
Reva, V. A. , McGreevy, D. , Sinyavskiy, E. A. , Shelukhin, D. A. , Petrov, A. N. , Rud, A. A. , Ershov, E. N. , Lysenko, G. E. & et al. (2020). Extracorporeal Cardio-Pulmonary Resuscitation (E-CPR) in Traumatic Cardiac Arrests Caused by Penetrating Thoracic Injuries: A Series of Two Cases. Journal of endovascular resuscitation and trauma management, 4 (1), 63-68.
McGreevy, D. , Abu-Zidan, F. M. , Sadeghi, M. , Pirouzram, A. , Toivola, A. , Skoog, P. , Idoguchi, K. , Kon, Y. & et al. (2020). Feasibility and Clinical Outcome of Reboa in Patients with Impending Traumatic Cardiac Arrest. Shock, 54 (2), 218-223.
Duchesne, J. , McGreevy, D. , Nilsson, K. F. , Hörer, T. M. , Brenner, M. , Rasmussen, T. , DuBose, J. & Tatum, D. (2020). IMPACT OF INTERMITTENT REBOA USE ON ISCHEMIA REPERFUSION INJURY: A TRANSLATIONAL ANALYSIS. Shock, 53 (Suppl. 1), 24-24.
Manzano-Nunez, R. , McGreevy, D. , Orlas, C. P. , García, A. F. , Hörer, T. M. , DuBose, J. & Ordoñez, C. A. (2020). Outcomes and management approaches of resuscitative endovascular balloon occlusion of the aorta based on the income of countries. World Journal of Emergency Surgery, 15 (1).
Hilbert-Carius, P. , McGreevy, D. , Abu-Zidan, F. M. & Hörer, T. M. (2020). Pre-hospital CPR and early REBOA in trauma patients: esults from the ABOTrauma Registry. World Journal of Emergency Surgery, 15 (1).
Hatchimonji, J. S. , Chipman, A. M. , McGreevy, D. , Hörer, T. M. , Burruss, S. , Han, S. , Spalding, M. C. , Fox, C. J. & et al. (2020). Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of Aaorta Use in Nontrauma Emergency General Surgery: A Multi-institutional Experience. Journal of Surgical Research, 256, 149-155.
Hilbert-Carius, P. , McGreevy, D. , Abu-Zidan, F. M. & Hörer, T. M. (2020). Successfully REBOA performance: does medical specialty matter? International data from the ABOTrauma Registry. World Journal of Emergency Surgery, 15 (1).
Duchesne, J. , McGreevy, D. , Nilsson, K. F. , DuBose, J. , Rasmusse, T. E. , Brenner, M. , Jacome, T. , Hörer, T. M. & et al. (2020). To Ultrasound or not to Ultrasound: A REBOA Femoral Access Analysis from the ABOTrauma and AORTA Registries. Journal of endovascular resuscitation and trauma management, 4 (2), 80-87.
Tatum, D. , McGreevy, D. , Nilsson, K. F. , DuBose, J. , Rasmussen, T. , Brenner, M. , Hörer, T. M. & Duchesne, J. (2020). TO US OR NOT TO US: A REBOA FEMORAL ACCESS ANALYSIS FROM ABOTRAUMA AND THE AORTA REGISTRY. Shock, 53 (Suppl. 1), 52-52.
Duchesne, J. , Tatum, D. , Hörer, T. M. , Nilsson, K. F. , McGreevy, D. , DuBose, J. & Brenner, M. (2019). IMPACT OF DELTA SYSTOLIC BLOOD PRESSURE AFTER REBOA PLACEMENT IN NON-COMPRESSIBLE TORSO HEMORRHAGE PATIENTS: AN ABOTRAUMA REGISTRY ANALYSIS. Shock, 51 (6), 159-159.
McGreevy, D. , Dogan, S. , Oscarsson, V. , Vergari, M. , Eliasson, K. , Hörer, T. M. , Nilsson, K. F. & Norgren, L. (2019). Metabolic Response to Claudication in Peripheral Arterial Disease: a Microdialysis pilot study. Annals of Vascular Surgery, 58, 134-141.
McGreevy, D. , Dogan, E. , Toivola, A. , Bilos, L. , Pirouzram, A. , Nilsson, K. F. & Hörer, T. (2017). Endovascular Resuscitation with Aortic Balloon Occlusion in Non-Trauma Cases: First use of ER-REBOA in Europe. Journal of Endovascular Resuscitation and Trauma Management (1), 42-49.

Kapitel i böcker, del av antologier

Hörer, T. M. , McGreevy, D. & Hoencamp, R. (2020). The Concept of Endovascular Resuscitation and Trauma Management: Building the EVTM Team. I: Hörer, T., DuBose, J.J., Rasmussen, T., White, J.M., Endovascular Resuscitation and Trauma Management: Bleeding and Haemodynamic Control (ss. 1-12). . Springer.