This page in English

David McGreevy

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

David McGreevy
Forskningsämne

Om David McGreevy

David McGreevy är ST-läkare i kärlkirurgi vid Kärlthoraxkliniken, Örebro Universitetssjukhus.

Hans forskning handlar främst om användandet av Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta (REBOA) inom traumatisk hemodynamisk chock. Pågående projekt syftar till att undersöka användandet av REBOA i prehospital miljö för att minimera pågående blödning, stabilisera patienten och vinna tid till definitiv kirurgisk behandling.

David forskar också på de metabola och inflammatoriska processer som sker vid claudicatio intermittens (fönstertittarsjuka) och behandlingsmöjligheter för detta.

Andra forskningsområden är kärlkirurgisk metodutveckling vid fistelkirurgi och kritisk benischemi samt innovativ utveckling av blodtrycksövervakning. Han är också anlitad som granskare av artiklar för flera vetenskapliga tidskrifter och som föreläsare vid lokala, nationella och internationella vetenskapliga möten.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag