This page in English

David Nestor

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post: ZGF2aWQubmVzdG9yO29ydS5zZQ==

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

David Nestor
Forskningsämne

Om David Nestor

David är legitimerad läkare som läste läkarprogrammet i Örebro. Han är sedan 2019 antagen som doktorand inom medicinsk vetenskap. 

Forskning

Davids forskning håller sig inom medicinsk mikrobiologi. Som kandidatuppsats på läkarprogrammet arbetade han med en utvärdering av en molekylärbiologisk metod vid diagnosticering av hjärnhinneinflammation. I sin masteruppsats undersökte han förekomsten av antibiotikaresistens vid urinvägsinfektioner på Nkinga referral hospital, ett sjukhus på landsbygden i Tanzania. Studien genomfördes med ett snabbtest som visade sig kunna vara användbart på ett laboratorium med begränsade ekonomiska resurser. Han genomförde även en intervjustudie med labbpersonalen gällande deras uppfattningar och förståelse av antibiotikaresistens. Kandidatarbetet och delar av masterarbetet finns publicerade fritt tillgängliga att läsa (Nestor 2018, Nestor 2019). 


Avhandlingsarbetet handlar om att utvärdera snabbare metoder att påvisa bakterier i blodet hos patienter med svåra, livshotande infektioner. Genom att med så kallad sekvensering söka efter bakteriellt DNA i blodet kan tiden till diagnos drastiskt förkortas och korrekt behandling kan sättas in snabbare. Den stora utmaningen ligger i att justera metoden så att den passar så bra som möjligt för ändamålet. Arbetet är således till stor del experimentellt och forskningen utförs tillsammans med flera andra professioner (biomedicinska analytiker, molekylärbiologer, bioinformatiker). Teknikerna kommer sedan utvärderas kliniskt på blodprover insamlade från patienter med misstänkt svåra infektioner i den så kallade RISE (Rapid Identification of SEpsis)-studien.