This page in English

Emanuel Dogan

Befattning: Universitetsadjunkt, adjungerad Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post: ZW1hbnVlbC5kb2dhbjtvcnUuc2U=

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Emanuel Dogan
Forskningsämne

Om Emanuel Dogan

Emanuel Dogan är doktor i medicinsk vetenskap inriktning kirurgi och adjungerad adjunkt vid Örebro Universitet. Han är också ST-läkare i anestesi- och intensivvård vid Anestesi- och intensvivvårdskliniken på Universitetssjukhuset Örebro.

 

Forskning

Emanuel Dogan erhöll läkarexamen vid Umeå Universitet 2016 och disputerade vid Örebro Universitet med avhandlingen ”Endovascular occlusion methods in non-traumatic cardiac arrest” år 2021. Emanuel erhöll även sjuksköterskeexamen 2007 och är verksam vid Universitetssjukhuset Örebro sedan dess samt Örebro Universitet sedan 2016.

Emanuel driver och medverkar i projekt inom experimentell anestesi- och intensivvård. Hans forskning syftar till att förbättra förståelsen för de fysiologiska förändringar som sker vid hjärtstopp och hjärt-lungräddning samt att utveckla och utvärdera olika interventioner för att förbättra utgången hos hjärtstoppspatienter.

Emanuel har tilldelats pris för bästa presentation på Sveriges förening för Anestesi- och Intensivvårds forskningsforum 2019.

 

Undervisning

Emanuel är adjungerad adjunkt på Läkarprogrammet. Han är delkursansvarig för anestesi- och intensivvårdskursen på termin 11. Emanuel har även handlett ett flertal läkarstudenter i självständiga arbeten.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Manuskript