This page in English

Emely Sager

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Forskningsämne

Om Emely Sager

Emely Sager är utbildad specialistsjuksköterska inom operationssjukvård och arbetar på Ögonoperation vid Ögonkliniken Universitetssjukhuset Örebro. Emely är även doktorand vid instutionen för hälsovetenskaper vid Örebro Universitet.

 

Forskning

Emelys avhandlingsprojekt inriktar sig på patienter vilka drabbats av krokseende, metamorphopsi, i samband med diagnosen epiretinalt membran. Denna åkomma uppstår i ögats bakre del och engagerar gulafläcken vilken står för ögats skarpseende. Membranet består av att en tunn hinna som täcker gulafläcken och genererar sänkt synskärpa samt att raka föremål upplevs krokiga eller förvrängda. Membranet avlägsnas kirurgiskt.

För att erhålla vidare kunskap om dessa patienter kommer intervjuer utföras för att få kännedom om individens upplevelse av att leva med krokseende pga epiretinalt membran. Därtill kommer det tidigare validerade instrumentet, Metamorphopsia Questionnaire, att översättas till svenska samt reliabilitets testas.

Som ett vidare steg kommer en jämförande analys utföras mellan objektiva mätningar av synskärpa och retinal tjocklek, samt patientens egen upplevelse av krokseende mätt med den svenska versionen av Metamorphopsia Questionnaire.

Slutligen kommer patienter vilka opererats för epiretinalt membran att intervjuas om sina upplevelser av att opereras i vaket tillstånd.