This page in English

Emma Adolfsson

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Forskningsämne

Om Emma Adolfsson

Emma Adolfsson är biomedicinsk analytiker, embryolog och doktorand inom medicinska vetenskaper.  Hennes huvudsakliga anställning är på GMP-faciliteten, där hon är ansvarig för Vävnadsinrättningen och kvalitetsaspekter vid tillverkning av avancerade terapier från celler och vävnader, s.k. ATMP.

Emmas forskning handlar om genetiska orsaker till hjärt- och kärlsjukdom, och utveckling av de metoder som används att identifiera dessa.  Fokus ligger på familjär hyperkolesteroli, där jnya metoder för att detektera de vanligaste genetiska orsakerna till FH utvecklas som även inkluderar markörer som förutspår hur patienten kommer att reagera på de vanligaste läkemedelsbehandlingar. Genom utvidgade analyser hoppas forskargruppen identifera fler kandidatgener. Jag forskar också på plötslig hjärtdöd. Där utvecklar vi en metod för att kunna identifiera orsaken till varför en individ avled genom analys av obduktionsmaterial.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Adolfsson, E. , Qvick, A. , Gréen, H. , Kling, D. , Gunnarsson, C. , Jonasson, J. & Green, A. (2021). Technical in-depth comparison of two massive parallel DNA-sequencing methods for formalin-fixed paraffin-embedded tissue from victims of sudden cardiac death. Forensic Science International: Genetics, 53.
Adolfsson, E. , Helenius, G. , Friberg, Ö. , Samano, N. , Fröbert, O. & Johansson, K. (2020). Bone marrow- and adipose tissue-derived mesenchymal stem cells from donors with coronary artery disease: growth, yield, gene expression and the effect of oxygen concentration. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation, 80 (4), 318-326.
Olsson, E. , Friberg, Ö. , Venizelos, N. , Koskela, A. , Källman, J. & Söderquist, B. (2007). Coagulase-negative staphylococci isolated from sternal wound infections after cardiac surgery: attachment to and accumulation on sternal fixation stainless steel wires. Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica (APMIS), 115 (2), 142-151.
Olsson, E. , Wiesel, F. , Bjerkenstedt, L. & Venizelos, N. (2006). Tyrosine transport in fibroblasts from healthy volunteers and patients with schizophrenia. Neuroscience Letters, 393 (2-3), 211-215.

Kapitel i böcker, del av antologier

Adolfsson, E. (2018). What does poor embryo development mean, and how does it influence subsequent cycles?. I: Ying Cheong; Togas Tulandi; Tin-Chui Li, Practical problems in assisted conception (ss. 169-173). . Cambridge University Press.

Konferensbidrag

Adolfsson, E. & Nowosad Andershed, A. (2015). Improved accuracy of embryo scoring using morphokinetic compared with strict morphology. I: J.L.H. Evers; E. Somigliana; R. Sharpe, Human reproduction Abstracts of the 31st Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology. Konferensbidrag vid 31st Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), Lisbon, Portugal, June 14-17, 2015. (ss. i333-i333).
Nowosad Andershed, A. & Adolfsson, E. (2015). Oocyte vitrification: case study with fertilization only in vitrified/warmed oocytes and failed fertilization in all un-vitrified oocytes in two consecutive ICSI cycles. I: J.L.H. Evers; E. Somigliana; R. Sharpe, Human reproduction Abstracts of the 31st Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology. Konferensbidrag vid 31st Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), Lisbon, Portugal, June 14-17, 2015. (ss. i333-i333).
Adolfsson, E. (2014). Preserving female fertility. Konferensbidrag vid European Association of Tissue and Cell Banks, Lund, Sweden, 2014..