This page in English

Emma Vikström

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303538

Rum: F3234

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Emma Vikström

Emma Vikström är doktorand i pedagogik med inriktning mot utbildningshistoria.

För närvarande arbetar hon med färdigställandet av sin avhandling med titeln Skapandet av den nya människan: Ellen Key, eugenik och pedagogik, en utbildningshistorisk studie som undersöker förhållandet mellan eugenik och pedagogik omkring sekelskiftet 1900 utifrån pedagogen Ellen Keys författarskap.

Hennes forskningsintressen berör således svensk pedagogisk historieskrivning och dess förgrundsgestalter. Utöver detta har hon ett generellt intresse för nationell och internationell utbildningshistoria och olika typer av frågor om maktförhållanden i pedagogiska sammanhang, i både då- och nutid.

Vikström är medlem i forskningsmiljön Utbildning och Demokrati och har varit redaktionell samordnare för tidskriften Utbildning & Demokrati – tidskrift för didaktik och utbildningspolitik sedan 2016. Hon är även representant i Swedish Educational Research Association Tidskriftsråd och medlem i Ellen Key International Research Network.

Vikström har undervisat på grundlärarprogrammet sedan 2016.