This page in English

Emma Vikström

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303538

Rum: F3234

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Emma Vikström

Emma Vikström är fil. dr i pedagogik. Hennes forskningsintressen rör svensk pedagogisk historieskrivning och dess förgrundsgestalter. Utöver detta är hon intressed av nationell och internationell utbildningshistoria och olika typer av frågor om maktförhållanden i pedagogiska sammanhang, i både då- och nutid.

Vikström är medlem i forskningsmiljön Utbildning och Demokrati och har varit redaktionell samordnare för tidskriften Utbildning & Demokrati – tidskrift för didaktik och utbildningspolitik sedan 2016. Hon är även representant i Swedish Educational Research Association Tidskriftsråd och medlem i Ellen Key International Research Network.

Vikström har undervisat på grundlärarprogrammet sedan 2015. Hon handleder även studenters självständiga arbeten inom förskollärarprogrammet.