This page in English

Erin Rajhathy

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Erin Rajhathy
Forskningsämne

Om Erin Rajhathy

Erin Rajhathy är en kanadensisk certifierad sjuksköterska som specialiserat sig inom sår-, stomi- och kontinensvård. Hon arbetar som klinisk ledare inom sår-, stomi- och kontinensvård i hemmet i den offentliga sektorn i Kingston, Ontario, Kanada. Erin brinner för att utveckla omvårdnadspraxis inom detta specialområde och är glad att nu få påbörja sin forskningsresa.

Erin har en kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap från University of Ottawa och en masterexamen i klinisk vetenskap från University of Western Ontario. Erin tog sin masterexamen 2018  efter att ha studerat sårläkning hos personer som lider av venösa bensår. I sin forskautbildning kommer Erin att bygga vidare på denna forskning med ett extra fokus på sårrengöring.

Erin är en Core Program Leader för Nurses Specialized in Wound, Ostomy and Continence Canada (NSWOCC) och medlem i International Skin Tear Advisory Panel. Erin har genom Wounds Canada deltagit i författandet av Best Practice Recommendations for Moisture Related Skin Damage, the new Canadian Standards of Practice for Nurses Specialized in Wound, Ostomy and Continence (3rd edition), och Debridement: Canadian Best Practice Recommendations for Nurses. Hon har även fått texter publicerade i flera referee granskade tidskrifter och är glad att få fortsätta dela sina kommande forskningsresultat med sina kollegor.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter