This page in English

Forskargrupp

SCENTR: Svenskt Centrum för Hud- och Sårforskning

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Dimitri Beeckman

Forskningsämne

Logga forskargrupp SCENTRDet Svenska Centret för Hud- och Sårforskning fokuserar på klinisk forskning kring kroniska sår och hudens sårbarhet. Vi utför forskning, erbjuder konsulttjänster, implementerar innovationer, utbildar och utvecklar verktyg för att stödja klinisk praxis både nationellt och internationellt. Vårt uppdrag är att skapa, sprida och implementera högkvalitativ evidens för att öka förståelsen och kunskapen kring bevarande och förbättring av hudens integritet samt sårvård inom alla vårdområden. Genom samarbete med patienter, kliniker, forskare, industri, professionella organisationer och hälso- och sjukvårdsbeslutsfattare drivs vår verksamhet framåt. Vi har också åtagit oss att påverka hud- och sårvårdens utveckling på lokal, nationell och internationell nivå.

Samarbetspartner:

SKINT logga

Doktorander vid Ghent University kopplade till forskargruppen

Hannelore Hofman, Charlotte Raepsaet, Anika Fourie 

Finansiärer

  • Mölnycke Health Care AB
  • Vetenskapsrådet (VR)