This page in English

Forskargrupp

Svenskt Centrum för Hud- och Sårforskning

Om gruppen

Gruppuppgifter

Den Svenskt Centrum för Hud- och Sårforskningär specialiserad på klinisk forskning om kroniska sår och tillstånd som är förknippade med hudens skörhet. Vi bedriver forskning, levererar konsulttjänster, implementerar innovationer, utbildar och designar verktyg för att stödja klinisk praxis nationellt och internationellt. Vårt uppdrag är att producera, sprida och implementera evidens av hög kvalitet som främjar en bättre förståelse och kunskap för att upprätthålla och förbättra hudens integritet och sårvård inom alla vårdområden. Samarbete med patienter, kliniker, forskare, industri, professionella organisationer och beslutsfattare inom hälso- och sjukvård är kärnan i vårt uppdrag. Vi har även åtagit oss att påverka vården lokalt, nationellt och internationellt avseende hud och sårvård.

Samarbetspartner:

SKINT logga

Finansiärer

  • Mölnycke Health Care AB
  • Vetenskapsrådet (VR)