This page in English

Eva Gustavsson

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Eva Gustavsson
Forskningsämne

Om Eva Gustavsson

Undervisning

Eva är docent i kulturgeografi och har undervisat i ämnet, samt har varit programansvarig för samhällsplanerarprogrammet vid Örebro universitet, t o m vt 2022.

Forskningsinriktning

Evas forskningsintresse är miljöfrågor och hållbar utveckling. Avhandlingen behandlar klimatfrågan ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Den har fokus på den lokala nivåns arbete med åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser, i kontext av flernivåpolitik i global-lokal skala. Avhandlingen skrevs inom ramen för forskningsprojektet Climate Change and Multilevel Governance in Swedish Municipalities (Globala klimatförändringar och lokal politik), med finansiering av Formas.

Senare har forskningen inriktats mot hållbarhet i stadsförnyelseprojekt, och då särskilt den sociala dimensionen av hållbar utveckling. Där kan nämnas det pågående projektet Mitt Gröna Kvarter – utvärdering (finansierat av ÖrebroBostäder AB och Delegationen för hållbara städer), samt de avslutade projekten Modell för analys och uppföljning av socialhållbarhet i stadsbyggnadsprojekt (MASST)(finansierat av Delegationen för hållbara städer, SABO samt sju andra privata och offentliga aktörer) och Effekter av stödet till hållbara städer – utvärdering av Delegationen för hållbara städers projekt (på uppdrag av Boverket.

Eva har även studerat projektet Klimatpiloterna i Askersund och Laxå (med Leader Mellansjölandet som huvudfinansiär) som pågick under 2019-2010. Tio hushåll medverkade med syftet att under ett år minska sina koldioxidutsläpp genom att göra förändringar i vardagslivet. I två intervjustudier och en enkätstudie undersöktes attityder till klimatförändringen hos de tio hushållen specifikt och hos invånare i de båda kommunerna generellt.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter

Övrigt