This page in English

Forskargrupp

Transformativt Lärande för Hållbar Utveckling

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Maria Ojala

Forskningsämne

Transformativt Lärande för Hållbar Utveckling är en forskargrupp som utgår ifrån tanken att lärandeprocesser i olika kontexter är viktiga för att kunna hantera globala hållbarhetsproblem såsom klimatförändringarna och global orättvisa. För att kunna bryta med ohållbara normer, vanor, praktiker och strukturer finns ett behov av ny kunskap, inte enbart mer kunskap och av lärande för förändring, inte enbart anpassning. I olika forskningsprojekt strävar vi efter att utveckla en djupgående och bred förståelse för hur samhällsomvandling uppstår och hur dessa förändringsprocesser kan initieras, främjas och styras mot hållbarhet. 

Transformativt Lärande för Hållbar Utveckling är en mångvetenskaplig grupp bestående av forskare inom kulturgeografi, pedagogik, psykologi, sociologi och statskunskap. Gruppen genomför empiriska studier med olika aktörer såsom experter/forskare, tjänstemän, lärare, ungdomar och använder olika metoder, både kvalitativa och kvantitativa. Syftet är att bidra till en förbättrad teoretisk förståelse av förutsättningar för transformativt lärande i en hållbarhetskontext. En nyckelfråga är: Hur kan individer (experter, medborgare, politiker och andra) och kollektiva aktörer utveckla en reflexiv förmåga i syfte att främja förändring och motverka strukturella och kulturella krafter som förhindrar förändring mot ett mer hållbart samhälle?