This page in English

Fredric Skargren

Tjänstetitel: Forskningsassistent Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: N4048

Fredric Skargren

Om Fredric Skargren

Jag är doktorand i informatik vid Handelshögskolan på Örebro universitet och arbetar som analytiker på myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Jag har en kandidatexamen inom ämnet Europastudier från Malmö universitet och en Master of Science i Politisk Sociologi från London School of Economics and Political Science.

Som verksamhetsutvecklare inom offentlig förvaltning har jag flera års erfarenhet av att arbeta praktiskt och strategiskt kring områdena informationsförvaltning, öppna data och hur man utvecklar samt planerar för digitaliseringen inom en statlig verksamhet.

Angående min doktorandforskning handlar den från ett generellt perspektiv om olika metoder och sätt för att mäta digitaliseringen inom offentlig förvaltning och hur dessa kan användas för att främja effektivitet och kvalitet. Mer specifikt så handlar min forskning om en metod -- ett digitalt index -- som jag har utvecklat tillsammans med kollegor för att mäta hur långt myndigheter har kommit i sin digitalisering. Indexet är konstruerat i syfte att främja att ledare och tjänstemän inom offentlig förvaltning ska lära sig om, och ställa kritiska frågor kring, möjligheterna och utmaningarna med digital förvaltning