This page in English

Fredric Skargren

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: N4037

Fredric Skargren

Om Fredric Skargren

Jag är doktorand i informatik vid Handelshögskolan på Örebro universitet och arbetar som verksamhetsutvecklare på den statliga myndigheten Transportstyrelsen. Jag har en kandidatexamen inom ämnet Europastudier från Malmö universitet och en Master of Science i Politisk Sociologi från London School of Economics and Political Science.

Från mitt arbete på Transportstyrelsen har jag flera års erfarenhet av att arbeta praktiskt och strategiskt kring områdena informationsförvaltning, öppna data och hur man utvecklar samt planerar för digitaliseringen inom en statlig verksamhet.

Angående min doktorandforskning handlar den från ett generellt perspektiv om olika metoder och sätt för att mäta digitaliseringen inom offentlig förvaltning och hur dessa kan användas för att främja effektivitet och kvalitet. Mer specifikt så handlar min forskning om en metod -- ett digitalt index -- som jag har utvecklat tillsammans med kollegor för att mäta hur långt myndigheter har kommit i sin digitalisering där vi också har konsturerat metoden för att främja att ledare och tjänstemän inom offentlig förvaltning ska kunna lära sig om, och ställa kritiska frågor kring, möjligheterna och problemen med e-förvaltning.