This page in English

Forskningsmiljö

Centre for empirical research on information systems (CERIS)

Om forskningsmiljön

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Annika Andersson

Vetenskapsområden

 • Humaniora-Samhällsvetenskap

Centre for Empirical Research on Information Systems (CERIS) utvecklar kunskap om informationssystems möjligheter och begränsningar när det gäller att stödja hur människor arbetar i, styr och utvecklar verksamheter. Informationssystem omfattar både informationsteknik (IT), människor och processer. Mer precist kan det uttryckas som ett system där information samlas in, lagras, bearbetas och distribueras med hjälp av IT för att stödja kommunikation och handlande inom eller mellan organisationer.

Vår forskning bedrivs vanligtvis i samarbete med olika företag eller myndigheter. För oss är empiriskt grundad forskning central. Vi forskar om allt från automatiserat beslutsfattande och AI, teknikanvändning i skola och sjukvård, styrningsfrågor kring informationssäkerhet, systemutvecklingsmetoder och programmering till sms-baserad marknadsinformation till bönder i Bangladesh. I vår forskning anlägger vi tre perspektiv:

 • Användning: fokus läggs på hur människor, som en del av ett informations-system, använder IT för att utföra handlingar
 • Management: fokus läggs på hur människor styr verksamheter med stöd av informationssystem
 • Utveckling: fokus läggs på hur människor utvecklar verksamheter med stöd av informationssystem

CERIS bedriver forskning som alltid ska bidra med kunskap för att lösa nya utmaningar i samhället. Detta kan ske genom e-Hälsa som undersöker lösningar för ett åldrande Europa, legitimitet hos robotar och system som tar en utökad mängd beslut åt våra medborgare eller hur distansundervisning bäst bedrivs under en pandemi.

Exempel på teman som vi forskar om:

 • eHälsa
 • Electronic Government
 • ICT for development (ICT4D)
 • Informationssäkerhet
 • IT och lärande
 • Systemutvecklingsmetoder
 • ICT for Crisis Management (ICT4CM)

Inom CERIS bedrivs forskningen vanligen i samarbete andra discipliner och enheter vid Örebro universitet, t.ex. Statskunskap (Electronic Government, informationssäkerhet), Företagsekonomi (informationssäkerhet), Socialt Arbete (digitalisering av socialtjänsten), Enheten för universitetspedagogik (IT och lärande), och Medicin och Hälsa (eHälsa).

 

Avslutade projekt