This page in English

Forskningsmiljö

Centre for empirical research on information systems (CERIS)

Om forskningsmiljön

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Fredrik Karlsson

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap

Centre for Empirical Research on Information Systems (CERIS) utvecklar kunskap om informationssystems möjligheter och begränsningar när det gäller att stödja hur människor arbetar i, styr och utvecklar verksamheter. Informationssystem omfattar både informationsteknik (IT), människor och processer. Mer precist kan det uttryckas som ett system där information samlas in, lagras, bearbetas och distribueras med hjälp av IT för att stödja kommunikation och handlande inom eller mellan organisationer.

Vår forskning bedrivs vanligtvis i samarbete med olika företag eller myndigheter. För oss är empiriskt grundad forskning central. Vi arbetar exempelvis med datoranvändning i grundskolan, styrningsfrågor kring informationssäkerhet, eller marknadsinformation till bönder i Bangladesh för att hjälpa dem anpassa sin produktion och öka sina försäljningsinkomster.

I vår forskning anlägger vi tre perspektiv:

  • Användning: fokus läggs på hur människor, som en del av ett informations-system, använder IT för att utföra handlingar
  • Management: fokus läggs på hur människor styr verksamheter med stöd av informationssystem
  • Utveckling: fokus läggs på hur människor utvecklar verksamheter med stöd av informationssystem

CERIS bedriver forskning inom ett flertal aktuella tillämpningsområden för att förstå vilka möjligheter och begränsningar som informationssystem har inom ovan nämnda utmaningar:

  • eHälsa
  • Electronic Government
  • ICT for development (ICT4D)
  • Informationssäkerhet
  • IT och lärande
  • Systemutvecklingsmetoder

Inom CERIS bedrivs forskningen vanligen i samarbete andra discipliner vid Örebro universitet: Statskunskap (Electronic Government, informationssäkerhet), Företagsekonomi (informationssäkerhet), Centrum för Lärarutbildningar (IT och lärande), och Medicin och Hälsa (eHälsa). CERIS driver en egen forskarskola med namnet Technology Mediated Knowledge Processes (TKP), och deltar i Örebro universitets forskarskola Offentlig förvaltning i utveckling (FOVU).

Informatics meeting schedule 

 

Forskare

Forskningsprojekt