This page in English

Forskningsämne

Informatik

Om forskningsämnet

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Annika Andersson

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap

Forskningsmiljöer

Informatik är det vetenskapliga ämne som utvecklar kunskap om människors design och bruk av IT i individuella, organisatoriska och samhälleliga sammanhang. Ämnets studieobjekt kallas Informationssystem i överensstämmelse med det internationella forskningsområdet Information Systems. Viktiga företeelser inom ämnets empiriska fält är:

  • IT-system, IT-applikationer, IT-infrastrukturer
  • Utveckling/förändring av IT inklusive olika typer av hjälpmedel (metoder, modeller, rollfördelning mm)
  • Användning av IT i verksamhetskontexter
  • Människor i professionella och icke professionella sammanhang, såsom utvecklare och användare av IT
  • Den ömsesidiga påverkan mellan IT och individer, organisationer och samhälle
  • Förutsättningar för och effekter av design respektive bruk av IT

Avslutade projekt