This page in English

Fredrik Alm

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 302432

Rum: P2241

Fredrik Alm

Om Fredrik Alm

Fredrik Alm är specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård. Fredrik arbetar på anestesi- och intensivvårdskliniken vid universitetssjukhuset i Örebro och är doktorand vid institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet.

Forskning

Avhandlingsarbetet är inom ämnet barn som genomgår halsmandeloperationer och fokuserar på postoperativ smärta och smärtbehandling i hemmet. Projektet omfattar kartläggning av professionens rutiner, analys av registerdata och klinisk forskning med uppföljning av både barn och närstående i hemmet.

Samarbeten och uppdrag

Fredrik Alm är medlem i nationell arbetsgrupp (NAG) för tonsilloperation.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Alm, F. , Lundeberg, S. & Ericsson, E. (2021). Postoperative pain, pain management, and recovery at home after pediatric tonsil surgery. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 278, 451-461.
Alm, F. , Jaensson, M. , Lundeberg, S. & Ericsson, E. (2017). Adherence to Swedish guidelines for pain treatment in relation to pediatric tonsil surgery: A survey of the multidisciplinary team. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 101, 123-131.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Alm, F. , Lundeberg, S. & Ericsson, E. (2019). Pain and pain management at home after tonsil surgery. Konferensbidrag vid 12th International Symposium on Pediatric Pain (ISPP), Basel, Switzerland, June 16-20, 2019..
Alm, F. , Lundeberg, S. , Stalfors, J. , Nerfeldt, P. & Ericsson, E. (2018). Improving pain management after pediatric tonsil surgery – an ongoing project. Konferensbidrag vid 14th Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology, Stockholm, Sweden, June 2-5, 2018.
Alm, F. & Ericsson, E. (2018). Smärta och smärtbehandling i samband med tonsillkirurgi på barn: ett ständigt pågående förbättringsarbete med ett multidisciplinärt ansvar. Konferensbidrag vid Riksförening för Anestesi och Intensivvård (AnIva) vårkongress, Visby, Sweden, May 17-18, 2018.
Alm, F. & Ericsson, E. (2017). Pain and pain management after pediatric tonsil surgery. Konferensbidrag vid XXXIII Congress of the Nordic Association of Otolaryngology, Gothenburg, Sweden, May 31 - June 3, 2017.
Alm, F. , Stalfors, J. , Nerfeldt, P. & Ericsson, E. (2017). Patient reported outcome of pain after tonsil surgery: An analysis of 32,225 children from the National Tonsil Surgery Register in Sweden 2009-2016. Konferensbidrag vid XXXIII Congress of the Nordic Association of Otolaryngology, Gothenburg, Sweden May 31 - June 3, 2017.
Alm, F. , Stalfors, J. , Nerfeldt, P. & Ericsson, E. (2017). Patient reported outcome of pain after tonsil surgery: An analysis of 32,225 children from the National Tonsil Surgery Register in Sweden 2009-2016. Konferensbidrag vid Nordic Pediatric Pain Symposium 2017, Stockholm, Sweden, March 30-31, 2017.
Alm, F. & Ericsson, E. (2017). Vilka faktorer påverkar den postoperativa smärtan i samband med tonsillkirurgi?. Konferensbidrag vid Dagkirurgidagar, Örebro, Sweden, May 11-12, 2017.
Alm, F. , Jaensson, M. , Lundeberg, S. , Hemlin, C. , Hessén-Söderman, A. , Nerfeldt, P. , Odhagen, E. , Sunnergren, O. & et al. (2016). Adherence to Swedish Guidelines for Pain Treatment in Tonsil Surgery in Pediatric Patients. Konferensbidrag vid 13th Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology (ESPO 2016), Lisbon, Portugal, June 18-21, 2016.

Rapporter