This page in English

Fredrik Alm

Befattning: Universitetsadjunkt, Biträdande lektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 302432

Rum: P2241

Fredrik Alm
Forskningsämne

Om Fredrik Alm

Fredrik Alm är specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård. Fredrik disputerade 2021 med avhandlingen: Postoperative recovery in children after tonsil surgery: with a focus on pain and pain management from the child’s, caregivers’, and professionals’ perspectives.

Sedan oktober 2023 har Fredrik anställning som biträdande universitetslektor vid Institutionen för Hälsovetenskaperanställning som universitetsadjunkt vid Institutionen för Hälsovetenskaper.

Fredrik undervisar på grundutbildning och specialistutbildning för sjuksköterskor.

Samarbeten och uppdrag

Fredrik Alm är medlem i referensgruppen för tonsilloperationsregistret.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)

Övrigt