This page in English

Fredrik Alm

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 302432

Rum: P2241

Fredrik Alm

Om Fredrik Alm

Fredrik Alm är specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård. Fredrik disputerade 2021 med avhandlingen: Postoperative recovery in children after tonsil surgery: with a focus on pain and pain management from the child’s, caregivers’, and professionals’ perspectives.

Sedan sommaren 2021 har Fredrik anställning som universitetsadjunkt vid Institutionen för Hälsovetenskaper. Fredrik undervisar på grundutbildning och specialistutbildning för sjuksköterskor.

 

Samarbeten och uppdrag

Fredrik Alm är medlem i nationell arbetsgrupp (NAG) för tonsilloperation.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Alm, F. , Lundeberg, S. & Ericsson, E. (2021). Postoperative pain, pain management, and recovery at home after pediatric tonsil surgery. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 278, 451-461.
Alm, F. , Jaensson, M. , Lundeberg, S. & Ericsson, E. (2017). Adherence to Swedish guidelines for pain treatment in relation to pediatric tonsil surgery: A survey of the multidisciplinary team. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 101, 123-131.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Alm, F. , Lundeberg, S. & Ericsson, E. (2019). Pain and pain management at home after tonsil surgery. Konferensbidrag vid 12th International Symposium on Pediatric Pain (ISPP), Basel, Switzerland, June 16-20, 2019..
Alm, F. , Lundeberg, S. , Stalfors, J. , Nerfeldt, P. & Ericsson, E. (2018). Improving pain management after pediatric tonsil surgery – an ongoing project. Konferensbidrag vid 14th Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology, Stockholm, Sweden, June 2-5, 2018.
Alm, F. & Ericsson, E. (2018). Smärta och smärtbehandling i samband med tonsillkirurgi på barn: ett ständigt pågående förbättringsarbete med ett multidisciplinärt ansvar. Konferensbidrag vid Riksförening för Anestesi och Intensivvård (AnIva) vårkongress, Visby, Sweden, May 17-18, 2018.
Alm, F. & Ericsson, E. (2017). Pain and pain management after pediatric tonsil surgery. Konferensbidrag vid XXXIII Congress of the Nordic Association of Otolaryngology, Gothenburg, Sweden, May 31 - June 3, 2017.
Alm, F. , Stalfors, J. , Nerfeldt, P. & Ericsson, E. (2017). Patient reported outcome of pain after tonsil surgery: An analysis of 32,225 children from the National Tonsil Surgery Register in Sweden 2009-2016. Konferensbidrag vid XXXIII Congress of the Nordic Association of Otolaryngology, Gothenburg, Sweden May 31 - June 3, 2017.
Alm, F. , Stalfors, J. , Nerfeldt, P. & Ericsson, E. (2017). Patient reported outcome of pain after tonsil surgery: An analysis of 32,225 children from the National Tonsil Surgery Register in Sweden 2009-2016. Konferensbidrag vid Nordic Pediatric Pain Symposium 2017, Stockholm, Sweden, March 30-31, 2017.
Alm, F. & Ericsson, E. (2017). Vilka faktorer påverkar den postoperativa smärtan i samband med tonsillkirurgi?. Konferensbidrag vid Dagkirurgidagar, Örebro, Sweden, May 11-12, 2017.
Alm, F. , Jaensson, M. , Lundeberg, S. , Hemlin, C. , Hessén-Söderman, A. , Nerfeldt, P. , Odhagen, E. , Sunnergren, O. & et al. (2016). Adherence to Swedish Guidelines for Pain Treatment in Tonsil Surgery in Pediatric Patients. Konferensbidrag vid 13th Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology (ESPO 2016), Lisbon, Portugal, June 18-21, 2016.

Rapporter