This page in English

Fredrik Nerelius

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Fredrik Nerelius

Forskningsämne

Om Fredrik Nerelius

Specialistläkare i ortopedi med inriktning ryggkirurgi. Registrerad doktorand sedan hösten 2020. I sitt avhandlingsarbete kommer han att studera förekomst och följder av komplikationer vid ryggkirurgiska ingrepp.