Forskargrupp

Forskargrupp - Ortopedi

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Per Wretenberg

Forskningsämne

Ortopedi handlar om sjukdomar och skador i rörelseapparaten. Fokus inom ämnet ligger på kirurgisk behandling och vanliga operationer är höft- och knäproteser, fraktur operationer, ryggoperationer och olika korrektiv ingrepp på barn med felställning samt mjukdelsingrepp i axlar och knän. Ortopedklinikens forskning fokuserar också på några av dessa områden. Det bedrivs forskning inom flera av dessa områden. Målet är bland annat att utvärdera behandlingar och att utveckla nya behandlingsmetoder.

Ortopedkliniken bedriver också omfattande undervisning både på grundnivå (läkare och sjuksköterskor) såväl som på forskarnivå. Dessutom bedrivs flera ST-kurser.

Ortopedsektionen har för närvarande 12 doktorander som forskar inom olika områden. Allt från korsbandsskador till ryggkirurgi.

Finansiärer

  • Forskningskommittén i Region Örebro län