This page in English

Freyr Gauti Sigmundsson

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Freyr Gauti Sigmundsson
Forskningsämne

Om Freyr Gauti Sigmundsson

Freyr Gauti Sigmundsson är överläkare på ortopediska kliniken, Örebro Universitetssjukhus.  Freyr Gauti disputerade i Lund 2014. Hans avhandling handlade om prediktiva faktorer för utfallet efter kirurgi för spinal stenos i ländryggen.

Freyr Gauti bedriver inte bara  degenerative ländsryggsforskning tillsammans med sina kollegor på Ortopediska Kliniken i Örebro men deltar även i forskningssamarbete med ryggkirurger i Malmö, Danmark, Norge och Japan.

Han intresserar sig för uppbyggnad av ryggforskning och avancerad ryggkirurgi i region Örebro Län.

 

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Konferensbidrag