This page in English

Freyr Gauti Sigmundsson

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Freyr Gauti Sigmundsson

Forskningsämne

Om Freyr Gauti Sigmundsson

Freyr Gauti Sigmundsson är överläkare på ortopediska kliniken, Örebro Universitetssjukhus.  Freyr Gauti disputerade i Lund 2014. Hans avhandling handlade om prediktiva faktorer för utfallet efter kirurgi för spinal stenos i ländryggen.

Freyr Gauti bedriver inte bara  degenerative ländsryggsforskning tillsammans med sina kollegor på Ortopediska Kliniken i Örebro men deltar även i forskningssamarbete med ryggkirurger i Malmö, Danmark, Norge och Japan.

Han intresserar sig för uppbyggnad av ryggforskning och avancerad ryggkirurgi i region Örebro Län.

 

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Hareni, N. , Strömqvist, F. , Strömqvist, B. , Sigmundsson, F. G. , Rosengren, B. E. & Karlsson, M. K. (2021). Back pain is also improved by lumbar disc herniation surgery. Acta Orthopaedica, 92 (1), 4-8.
Debono, B. , Wainwright, T. W. , Wang, M. Y. , Sigmundsson, F. G. , Yang, M. M. H. , Smid-Nanninga, H. , Bonnal, A. , Le Huec, J. & et al. (2021). Consensus statement for perioperative care in lumbar spinal fusion: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS®) Society recommendations. The spine journal, 21 (5), 729-752.
Joelson, A. , Sigmundsson, F. G. & Karlsson, J. (2021). Responsiveness of the SF-36 general health domain: observations from 14883 spine surgery procedures. Quality of Life Research.
Sigmundsson, F. G. , Kuchalik, J. , Fadl, S. , Holy, M. & Joelson, A. (2021). The unique challenges of Brugada syndrome in spinal deformity surgery. Interdisciplinary Neurosurgery, 25.
Thormodsson, H. S. , Ntouniadakis, E. , Holy, M. & Sigmundsson, F. G. (2020). Acute Postoperative Bilateral Vocal Fold Paralysis After Posterior Spinal Correction for Dropped Head Syndrome. World Neurosurgery, 143, 360-364.
Strömqvist, F. , Sigmundsson, F. G. , Strömqvist, B. , Jönsson, B. & Karlsson, M. K. (2019). Incidental durotomy in degenerative lumbar spine surgery: a register study of 64,431 operations. The spine journal, 19 (4), 624-630.
Sigmundsson, F. G. , Stromqvist, F. & Karlsson, B. (2019). Pisa-heilkenni – sjúkratilfelli: [Pisa Syndrome - case report]. Laeknabladid: The icelandic medical journal, 105 (5), 231-235.
Sigmundsson, F. G. (2014). Introduction. Acta Orthopaedica, 85, 3.
Sigmundsson, F. G. , Kang, X. P. , Jönsson, B. & Strömqvist, B. (2012). Prognostic factors in lumbar spinal stenosis surgery. Acta Orthopaedica, 83 (5), 536-542.
Sigmundsson, F. G. , Olafsson, A. H. & Ingvarsson, T. (2009). Árangur agera á slitinni fjærsin upphandleggsvöva á FSA 1986-2006 [Repair of distal biceps brachii tendon ruptures: long term retrospective follow-up for two-incision technique]. Laeknabladid: The icelandic medical journal, 95 (1), 19-24.
Sigmundsson, F. G. , Andersen, P. B. , Schroeder, H. D. & Thomsen, K. (2004). Vertebral osteonecrosis associated with pancreatitis in a woman with pancreas divisum. A case report. Journal of Bone and Joint Surgery. American volume, 86 (11), 2504-2508.

Konferensbidrag

Sigmundsson, F. G. , Strömqvist, . , Karlsson, . & Hareni, . (2020). Preoperative characteristics and surgical outcome of patients with recurrent lumbar disc herniation and degenerative disc disease. Konferensbidrag vid 49th Annual Meeting of the Japanese Society for Spine Surgery and Related Research (JSSR 2020), Kobe Convention Center, Kobe, Japan, September 7-9, 2020..