This page in English

Gabriel Hällqvist

Tjänstetitel: Projektassistent, Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Om Gabriel Hällqvist

Gabriel Hällqvist arbetar dels som projektassistent inom Framtidens Lärarutbildning, en strategiskt satsning vid Örebro univeristet som ämnar att utveckla lärarutbildningen, dels som univsersitetsadjunkt och undervisar under HT21 i Utbildningsvetenskaplig kärna I.

Gabriel har bland annat varit delaktig i delprojekten Övningsskola 2.0 och Adjungerande Adjunkter. För närvarande jobbar han främst inom FoU-projektet Forskningsbaserad samverkan inom Region Örebro län.

Tidigare har Gabriel även varit varit forskningsassistent inom forskningsprojekten Att motverka rasism i skolan, samt Lokala åtgärder för att bryta skolsegregation som i maj 2021 publicerade sin slutrapport En skola i Integration

 

Gabriel Hällqvist är utbildad ämneslärare i Samhällskunskap och Historia vid Örebro Universitet, och tillträde sin tjänst som projektassistent augusti 2020, samt som Universietsadjunkt september 2021.