This page in English

Gabriel Hällqvist

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: F3240

Om Gabriel Hällqvist

Gabriel Hällqvist arbetar dels som forskningsassistent, dels som universitetsadjunkt och undervisar i inom lärarutbildningen.

Som forskningsassistent har Gabriel varit involverade flera projekt som berör skolfrågor. Dels inom FoU-projektet Forskningsbaserad samverkan inom Region Örebro län, dels inom forskningsprojekten Att motverka rasism i skolan, samt Lokala åtgärder för att bryta skolsegregation som i maj 2021 publicerade sin slutrapport En skola i Integration

Idag är Gabriel framför allt verksam inom projektet Att bryta segregation genom utbildning - en jämförande studie av kommunala initiativ för att bryta skolsegregation.

Utöver sin roll som forskningsassistent undervisar Gabriel inom lärarutbildningen och kursen Utbildningsvetenskaplig kärna sedan hösten 2021.

Gabriel Hällqvist är utbildad ämneslärare i Samhällskunskap och Historia vid Örebro Universitet och arbetar även vid Grillska gymnasiet, Örebro