This page in English

Forskningsprojekt

Att bryta segregation genom utbildning - en jämförande studie av kommunala initiativ för att bryta skolsegregation

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2021 - 2025

Kontaktperson

Jan Jämte

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

I detta forskningsprojekt analyseras och jämförs lokala initiativ för att bryta skolsegregation. Tidigare forskning har kartlagt och analyserat orsakerna och konskevenseran av skolsegregationen, med det finns få studier som har studerat de lokala initiativ som har utformats för att motverka skolsegregationens negativa konsekvenser. Genom att studera lokala initiativ, både enskilt och i jämförelse med varandra, är syftet med projektet att bidra med kunskaper kring i vilken mån och på vilka sätt olika typer av åtgärder kan bidra till ökad integration och måluppfyllelse. 

Läs mer om om projektet, och andra angränsande studier.

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)