This page in English

Gun Abrahamsson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 303144

Rum: N3039

Gun Abrahamsson

Om Gun Abrahamsson

Gun Abrahamsson är proprefekt på Handelshögskolan vid Örebro universitet. Hon är universitetslektor i företagsekonomi och undervisar i kurser inom organisation och verksamhetsstyrning. Gun forskar inom ekonomistyrning med fokus på förändring och genus och deltar i olika former av samverkan t ex genom Handelshögskolans Advisory board och som styrelseledamot i styrelsen för Föreningen företagsekonomi i Sverige (Fekis).

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Licentiatavhandlingar |  Proceedings (redaktörsskap) | 

Artiklar i tidskrifter

Abrahamsson, G. , Englund, H. & Gerdin, J. (2016). On the (re)construction of numbers and operational reality: A study of face-to-face interactions. Qualitative Research in Accounting & Management/Emerald, 13 (2), 159-188.
Englund, H. , Gerdin, J. & Abrahamsson, G. (2013). Accounting ambiguity and structural change. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 26 (3), 423-448.
Abrahamsson, G. , Englund, H. & Gerdin, J. (2011). Organizational identity and management accounting change. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 24 (3), 345-376.
Abrahamsson, G. & Gerdin, J. (2006). Exploiting institutional contradictions: the role of management accounting in continuous improvement implementation. Qualitative Research in Accounting & Management/Emerald, 3 (2), 126-144.

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Myreteg, G. & Abrahamsson, G. (2018). Affärssystem för verksamhetsutveckling. I: Fredrik Nilsson, Nils-Göran Olve, Controllerhandboken (ss. 515-547). Stockholm: Liber.
Myreteg, G. & Abrahamsson, G. (2013). Affärssystem för verksamhetsutveckling. I: Fredrik Nilsson och Nils-Göran Olve, Controllerhandboken (ss. 471-504). Stockholm: Liber.
Abrahamsson, G. & Johansson, T. (2013). Ekonomiska ansvarsenheter. I: Erik Jannesson, Matti Skoog, Perspektiv på ekonomistyrning (ss. 14-35). Stockholm: Liber.

Konferensbidrag

Abrahamsson, G. , Gerdin, J. & Helin, S. (2005). Management accounting and organizational change - an institutional perspective. Konferensbidrag vid MCA-ENROAC Research conference on the changing roles of management accounting as control system, University of Antwerp, Belgium 7-9 April, 2005..
Abrahamsson, G. & Helin, S. (2001). 'It's the singer not the song'- how Management Accounting Influence Problem Solving Activities on Shop Floor Level: a Case Study. Konferensbidrag vid Annual Congress of the European Accounting Association in Athen, Greece, April, 2001..
Abrahamsson, G. & Helin, S. (2000). Continuous Improvement-work under Ambiguity: the role of Management Accounting Control. Konferensbidrag vid 23rd Annual Congress of the European Accounting Association in Munich, Germany, 29-31 March, 2000.
Abrahamsson, G. & Helin, S. (1999). Hur kan ekonomistyrningen stödja eller hindra ett kontinuerligt och systematiskt förändringsarbete?. Konferensbidrag vid IV Workshop in Management Accounting in Process-oriented Organizations, Gothenburg Business School, 4-5 February 1999..

Licentiatavhandlingar

Proceedings (redaktörsskap)

Abrahamsson, G. (ed.) & Helin, S. (ed.) (1998). Accounting and Continuous Improvements: some notes on how accounting can support or hinder establishment of Continuous Improvements. Enchede: Enchede University (Proceedings from 2nd International EuroCINet Conference on Continuous Improvement: from idea to reality ).