This page in English

Gun Abrahamsson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 303144

Rum: N3039

Gun Abrahamsson

Om Gun Abrahamsson

Gun Abrahamsson är proprefekt på Handelshögskolan vid Örebro universitet. Hon är universitetslektor i företagsekonomi och undervisar i kurser inom organisation och verksamhetsstyrning. Gun forskar inom ekonomistyrning med fokus på förändring och genus och deltar i olika former av samverkan t ex genom Handelshögskolans Advisory board och som styrelseledamot i styrelsen för Föreningen företagsekonomi i Sverige (Fekis).

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Licentiatavhandlingar |  Proceedings (redaktörskap) | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Licentiatavhandlingar

Proceedings (redaktörskap)