This page in English

Forskningsmiljö

Centre for Empirical Research on Organizational Control (CEROC)

Om forskningsmiljön

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Jonas Gerdin

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap

Forskningsområden

  • Economic, organizational and social aspects of management accounting and control
  • Institutional change and organizational control
  • Socio-ideological controls in contemporary organizations

Det övergripande målet för CEROC är att öka vår kunskap om de organisatoriska, sociala, etiska och ekonomiska aspekterna av organisatorisk styrning. Inom detta övergripande mål arbetar forskare vid miljön med ett antal frågor som rör användning, konsekvenser och förändring av:

  • Ekonomisk styrning, med särskilt fokus på redovisningsbaserade system och praktiker.
  • Socio-ideologisk styrning såsom etiska uppförandekoder, och organisatoriska och professionella identiteter.

Avslutade projekt