This page in English

Hailey Rheault

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303707

Rum: F3264

Hailey Rheault
Forskningsämne

Om Hailey Rheault

Hailey Rheault är en doktorand som arbetar med teamet "Work, Family and Intimate Relations" (WFIR) och ger stöd för forskningskommunikation på sociologiavdelningen. Hennes forskning fokuserar på osynliga funktionshinder, inkludering, mångfald. social ojämlikhet, utsatta familjer och respektive politiska frågor.

Hailey tog en Bachelor of Arts degree with Honours i sociologi 2016 vid St. Thomas University i New Brunswick, Kanada, där hon arbetade som lärarassistent och handledare, forskningsassistent och stödpersonal i olika ideella organisationer och som samordnare för den federala regeringen. Under sin magisterexamen i sociologi och social forskning mellan universitetet i Trento, Italien, och universitetet i Bamberg, Tyskland, var Hailey forskningsassistent för två projekt vid Leibniz Institute for Educational Trajectories. Efter att framgångsrikt ha försvarat sin avhandling 2020 om etniska skillnader i remisser till specialundervisning arbetade Hailey som biträdande chefredaktör för en peer-reviewed tidskrift vid Max Planck Institute for Demographic Research.

I sin nuvarande forskning vid Örebro universitet (sedan oktober 2021) genomför Hailey en gränsöverskridande studie mellan Kanada och Sverige för att förstå hur olika diskursiva och institutionella sammanhang av "autismspektrumstörning" (ASD) kan forma idealiserade sätt att vara förälder för barn med autism, och respektive inverkan på föräldrars dagliga liv. Mot bakgrund av den potentiellt intensifierade pressen på föräldrar att "ordentligt" stödja sina barns behov, syftar Hailey till att få fram nya lokala rekommendationer för att hantera de konflikter mellan arbete och familj som kan uppstå i processen att förhandla med ASD-diskurser och -praktiker.

Konferenser:

Föreläsare på konferensen "Myths and Realities of the Nordic Welfare State: 30th Nordic Sociological Association Conference" (augusti 2022), Islands universitet. En vårdvänlig och jämställd nordisk välfärdsstat? session, föredrag med titeln: Governing 'good' parents to children with autism: A comparative study on early autism caregiving practices in Sweden and Canada.

Föreläsare vid Sociologidagarna (mars 2022), Uppsala universitet. Family and close relationships session, paper title: Becoming a good parent to a child with autism: Ett omdefinierat livsprojekt för föräldrar till barn på spektrum?

Föreläsare och mötesordförande vid "The Migration Conference" (september 2020), Tetovo -Southeast European University. Sessionen Integration & beyond, föredrag med titeln: "Is it the language or something else?". Navigering av invandrarelevers motgångar i bayerska grundskolor.

Föreläsare vid "14th Annual Crossroads Interdisciplinary Health Conference" (mars 2016), Dalhousie University. Disability session, föredrag med titeln "Learning about autism is tiresome. It is big. Större än mig": Perspectives of parents raising children with autism in New Brunswick.

Publicerat arbete:

Rheault, H. (2020). Är det språket eller något annat? Navigering av invandrarelevers motgångar i bayerska grundskolor. I I., Sirkeci & M. Z. Alili (Eds.) TMC 2020 Proceedings: Migration and Integration (s. 101-105). Transnational Press London.