This page in English

Hailey Rheault

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303707

Rum: F3264

Hailey Rheault
Forskningsämne

Om Hailey Rheault

Hailey Rheault är en doktorand som arbetar med teamet för 'Arbete, Familj och Intima Relationer' (WFIR) och hon ger stöd för forskningskommunikation i sociologiska institutionen. Hennes forskning fokuserar på osynlig funktionsnedsättning, inkludering, mångfald, social ojämlikhet, sårbara familjer och relaterade policyfrågor.

Hailey tog en kandidatexamen med heder i sociologi år 2016 vid St. Thomas University i New Brunswick, Kanada. Under tiden där arbetade hon som lärarassistent och handledare, forskningsassistent och medlem i supportpersonal på olika ideella organisationer samt som koordinator för den federala regeringen. Under sin masterexamen i sociologi och social forskning mellan University of Trento, Italien, och University of Bamberg, Tyskland, var Hailey forskningsassistent för två projekt vid Leibniz Institute for Educational Trajectories. Efter framgångsrikt försvar av sin avhandling år 2020 om etniska skillnader i remisser till särskild utbildning arbetade Hailey som biträdande chefredaktör för en granskad tidskrift vid Max Planck Institute for Demographic Research.

I sin pågående forskning vid Örebro Universitet (sedan oktober 2021) är Hailey engagerad i en flerplatsstudie i Kanada och Sverige som undersöker hur varierande sammanhang av vård och stöd för unga barn med diagnosen 'autismspektrumstörning' (ASD) bidrar till bildandet av idealiserade föräldraskapsmetoder och den motsvarande påverkan på föräldrarnas dagliga liv. Med tanke på de potentiellt ökade påtryckningarna som föräldrar står inför i att tillgodose sina barns behov syftar Haileys forskning till att ge nya rekommendationer för att hantera utmaningarna med att balansera arbete och familjeförpliktelser.

Konferenser:

Föreläsare och sessionsordförande vid "NNDR 16th Research Conference" (maj 2023), Reykjavik, Island. Session: "Childhood disability III - Parents of disabled children".

Föreläsare vid "Myths and Realities of the Nordic Welfare State: 30th Nordic Sociological Association Conference" (augusti 2022), University of Iceland. Session: 'A care friendly and gender equal, Nordic Welfare state?'.

Föreläsare vid “Sociologidagarna” (mars 2022), Uppsala University. Session: Family and close relationships.

Föreläsare och sessionsordförande vid “The Migration Conference” (september 2020), Tetovo - Southeast European University. Session: Integration & beyond.

Föreläsare vid “14th Annual Crossroads Interdisciplinary Health Conference” (mars 2016), Dalhousie University. Session: Disability and parenthood.

Publicerade arbeten:

Rheault, H. (2020). ‘Is it the language or something else?’ Navigating migrant pupils’ adversities in Bavarian primary schools. I I., Sirkeci & M. Z. Alili (Red.) TMC 2020 Proceedings: Migration and Integration (s. 101-105). Transnational Press London.