This page in English

Forskargrupp

Arbete, familj och nära relationer

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Helen Peterson

Forskningsämne

Områdesbeskrivning

Forskningsområdet Familj och nära relationer rymmer frågor om intima relationer, familjepraktiker, familjepolitik, moderskap, faderskap, heterosexuell normativitet, barndom, omsorg, våld, arbete, genus, klass, etnicitet, m.m. Exempel på områden som studeras av vår forskargrupp är övergången till föräldraskap, institutionaliserat moderskap, familjelivets organisering, relationer mellan föräldrar och barn, våld och offerkonstruktioner, balansen mellan familjeliv och arbetsliv och samspelet mellan samhällsvetenskap och familjepolitik.

Klicka här för utvalda publikationer

Finansiärer

  • Formas
  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)