This page in English

Hanna Hallin

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301373

Rum: F3132

Om Hanna Hallin

Hanna Hallin är doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap. Utgångspunkten för hennes forskning är motsättningen mellan evig tillväxt och en ändlig planet. Hon undersöker diskursiva aspekter av ekonomiska praktiker genom att titta på olika samhälleliga diskurser där avvägningar mellan ekologiska- och ekonomiska mål förhandlas på olika sätt. I fokus är olika diskurser som sprids av företags strategiska kommunikation och hur det sker på bekostnad av andra möjliga diskurser. Hanna har tidigare forskat om narrativ om ekonomisk tillväxt i nyheter och intresserar sig för skärningspunkten mellan ekonomi, politik och kommunikation.