This page in English

Forskargrupp

Strategisk kommunikation (SCOM)

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Mats Eriksson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Vid Örebro universitet handlar forskningen om strategisk kommunikation om olika former av målinriktad kommunikation inom och mellan organisationer, men också med organisationernas intressenter. Forskningen integrerar discipliner som public relations, organisationskommunikation och marknadskommunikation.

Forskargruppen har expertis i både kvalitativa och kvantitativa samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningsmetoder. Kritiska text- och diskursanalyser är en tradition i vår forskning, men även intervjuer och surveystudier är viktiga metoder.

Vi kombinerar uppdragsforskning med kritisk grundforskning om den strategiska kommunikationens roll och villkor i ett demokratiskt samhälle. Ambitionen är att det bidrar till en ansvarsfull användning av strategisk kommunikation som verktyg i verksamheter som opinionsbildning, reklam och imageskapande.

Finansiärer

  • Formas
  • Högskolan för Lärande och Kommunikation (HLK)
  • Klimatrådet Jönköpings län
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
  • Norges Forskningsråd
  • Vetenskapsrådet (VR)
  • Örebro universitet