This page in English

Helena Stålnacke

Befattning: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post: aGVsZW5hLnN0YWxuYWNrZTtvcnUuc2U=

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: P1235

Helena Stålnacke

Om Helena Stålnacke

Om Helena Stålnacke

Helena Stålnacke är universitetsadjunkt inom ämnet hörselvetenskap vid Örebro universitet. Ämnet hörselvetenskap återfinns inom Institutionen för hälsovetenskaper och Enheten för aktivitet och hälsa. Vid enheten finns bland annat audionomprogrammet där Helena bedriver merparten av sin undervisning. Hon har själv läst audionomprogrammet och är legitimerad audionom.

Forskning

Helena har, sedan 2020,  en licentiatexamen inom ämnet handikappvetenskap där forskningen fokuserade på språklig utveckling hos barn med öroninflammationer.

Undervisning

I sin undervisning är Helena främst verksam inom audionomprogrammet. Hon är kursansvarig och undervisande lärare i ett flertal kurser. Hon undervisar mestadels inom kurser som omfattar audionomens praktiska arbete, och då främst inriktat mot audiologisk diagnostik. Hon har dock ett intresse av att också vara involverad i undervisning om hållbar utveckling.

Helena tilldelades 2018 Studentkårens och Örebro universitets pedagogiska pris.

Forskargrupper

Publikationer

Licentiatavhandlingar | 

Licentiatavhandlingar