This page in English

Forskargrupp

Kom till tals

Om gruppen

I forskargruppen Kom till tals sammanförs forskningsintressen kring kommunikation, talat och tecknat språk och hörsel.

Vår forskning fokuserar på barns och elevers språkinlärning samt de utmaningar som tal- och språkstörning, läs- och skrivsvårigheter, hörselskador och intellektuell funktionsnedsättning kan innebära för samspelet med den omgivande miljön. Forskningen har många gånger ett tvärvetenskapligt perspektiv vilket innebär att specialiserad kunskap inom specialpedagogik, logopedi respektive hörselvetenskap integreras för att skapa ny och specifik kunskap som är till nytta för de här barnen.

Gruppens forskare har ett intresse av att undersöka samband mellan tal- och språkförmåga och hörsel, att förstå teckenspråket uppbyggnad och roll, och att hitta sätt att stödja barns tal-, språk-, läs- och skrivförmåga med digitala innovationer. Vi undersöker även skolans och samhällets praktiker, exempelvis hur rätten till delaktighet realiseras för barn och unga med språkstörning.

Extern gruppmedlem: Malin Wass, Luleå tekniska universitet.