This page in English

Forskargrupp

Kommunikation, tal, språk och hörsel

Om gruppen

Gruppuppgifter

I forskningsgruppen Kommunikation, Tal, Språk och Hörsel sammanförs forskningsintressen kring delaktighet och aktivt deltagande i vardagen hos elever med tal- och språkstörning, hörselnedsättning eller andra kommunikativa svårigheter, utifrån ett funktionellt perspektiv. Detta innebär även att det finns ett fokus på hur språklig mångfald kan vara en utgångspunkt för undervisningen och då bland annat utifrån teorier om kognition, kommunikation och lärande. Forskningen tar bland annat utgångspunkt i Internationell Klassifikation av Funktionstillstånd, Funktionshinder och Hälsa, ICF och ett socialt och relationellt perspektiv på specialpedagogik. Gruppens forskare har ett intresse att undersöka verksamheternas inkluderande lärmiljöer och barns, elevers och skolans språkliga praktiker samt lärares användning av olika språkliga resurser och kommunikationshjälpmedel, såväl digitala som analoga.