This page in English

Helene Lindström

Befattning: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post: aGVsZW5lLmxpbmRzdHJvbTtvcnUuc2U=

Telefon: 019 303908

Rum: L2359

Helene Lindström
Forskningsämne

Om Helene Lindström

Helene L Lindström har en magisterexamen i socialt arbete. Hon är anställd på Örebro universitet sedan september 2010 som universitetsadjunkt inom ämnet socialt arbete Tidigare arbetade hon vid Socialstyrelsen med implementeringen av Barns behov i Centrum (BBIC) under åren 2007–2009 och inom Örebro kommun som socialsekreterare inom socialtjänsten under många år. Hon har en gedigen erfarenhet av att utreda barn och ungas behov och har utbildning i samtal med barn. Inom ramen för Örebro universitet Holding AB har Helene genomfört flera utbildningar på uppdrag av Sveriges kommuner. Utbildningarna innefattar handläggning, dokumentation och socialrätt inom ramen för den sociala barnavården. Parallellt med anställningen vid Örebro universitet har hon under perioden 2013–2021 arbetat som socialsekreterare inom socialjourverksamhet.

Undervisning

Helene L Lindström undervisar på socionomprogrammet i huvudsak på kurserna ”Rättsliga grunder i socialt arbete”, ”Juridik i socialt arbete” och ”Organisation, ledning och lärande”. På Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet undervisas hon på kursen ”Organisation, samverkan och juridik". Hon handleder även kandidatuppsatser.

Samarbeten

Helene L Lindström ingår i Enheten för socialt arbetes forskargrupp Profession och organisation (PrOsa).