This page in English

Helene Lindström

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303908

Rum: L2359

Helene Lindström

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Helene Lindström

Helene L Lindström har en magisterexamen i socialt arbete. Hon har varit anställd på Örebro universitet sedan september 2010 som adjunkt i socialt arbete och som licentiatdoktorand i socialt arbete september 2017. Tidigare hon arbetade hon vid Socialstyrelsen med implementeringen av Barns behov i Centrum (BBIC) under åren 2007–2009 och som socialsekreterare inom socialtjänsten som utredare för barn och unga under många år. Inom ramen för Örebro universitet Holding AB har Helene genomfört flera utbildningar på uppdrag av Sveriges kommuner. Utbildningarna innefattar handläggning och dokumentation inom ramen för den sociala barnavården. Parallellt med anställningen vid Örebro universitet verkar hon fortfarande inom socialtjänsten som vikarie vid socialtjänsten jourenhet.

Forskning

Helene L Lindströms forskning tar avstamp utifrån en fenomenologisk ansats utforskas vad fenomenen praktiken beslutfattande och beslut innebär inom socialtjänsten, samt hur socialarbetare skapar mening kring beslutsfattande och beslut.  Beslut som den enskilda socialarbetaren tar leder många gånger till livsavgörande förändringar för barn och föräldrar. Genom att utforska socialarbetares egen upplevda erfarenheter av beslut och beslutfattande ges möjlighet till en djupare kunskap om det icke-observerbara som sker när socialarbetare tar beslut. Socialarbetarens egna utsagor om praktiken beslutfattande och beslut leder till ett synliggörande av vad fenomenen innebär och ges mening för socialarbetare och vad socialarbetare de facto gör, görandet per se och att ett beslutsfattande utgör ett emotionellt arbete.

Hennes forskningsintressen rör strukturella och organisatoriska villkor för socialarbetare och den sociala barnavården, beslut, fenomenologi, emotionalitet, socialrätt, barn och unga inom socialt arbete.

Undervisning

Helene L Lindström undervisar på socionomprogrammet i huvudsak på kurserna ”Rättsliga grunder i socialt arbete”, ”Juridik i socialt arbete” och ”Organisation, ledning och lärande”. Hon handleder även kandidatuppsatser. 

Samarbeten

Helene L Lindström ingår i Enheten för socialt arbetes forskargrupp Profession och organisation (PrOsa). 

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier | 

Kapitel i böcker, del av antologier

Andersson Bruck, K. & Lindström, H. (2018). Barnavårdsutredningen som relationell praktik. I: Bruhn, Anders & Källström, Åsa, Relationer i socialt arbete: I gränslandet mellan profession och person (ss. 92-106). Stockholm: Liber.