This page in English

Forskargrupp

Profession och organisation i socialt arbete (PrOSA)

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Anna Petersén

Forskningsämne

Profession och organisation i socialt arbete (PrOSA) är en forskargrupp inom ämnet Socialt arbete. Gruppmedlemmarna intresserar sig för organisering och styrning av välfärdsprofessioner och yrkesgrupper inom det sociala arbetets verksamhetsfält. Till området hör forskning om socialt arbete inom välfärdsstaten och civilsamhället. Forskningen berör olika verksamheter så som socialtjänstens individ- och familjeomsorg, institutionsvård, äldreomsorg samt asyl- och flyktingmottagande, liksom samarbeten mellan offentlig sektor och det civila samhällets aktörer. Forskningen omfattar studier på individ-, grupp- och samhällsnivå, med bredd i förekommande metoder, teoretiska perspektiv och intresseområden, samt berör både interventioner och förebyggande insatser. 

Finansiärer

  • Stiftelsen Allmänna Barnhuset
  • Örebro kommun