This page in English

Ingrid Lyberg

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: aW5ncmlkLmx5YmVyZztvcnUuc2U=

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: F3161

Ingrid Lyberg
Forskningsämne

Om Ingrid Lyberg

Ingrid Lyberg påbörjade i januari 2023 forskarutbildningen i humanistiska studier med inriktning historia. Hon har en masterexamen i Medieval English Literatures från University of York samt en kandidatexamen i historia från Lunds universitet.

I sitt pågående forskningsprojekt studerar Ingrid Lyberg det tidiga nittonhundratalets kvinnosakskvinnor, särskilt de första kvinnliga läkarna, och hur de argumenterade för medborgarskap med hänvisning till rashygien i relation till syfilis.

Målet med forskningsprojektet är en doktorsavhandling med den preliminära titeln Pox, Parentage and Political Representation - Feminist Discourse on Venereal Disease, Eugenics and the Vote in Early Twentieth-Century Sweden.