This page in English

Forskningsämne

Historia

Äldre fotografi på en grupp människor som besöker hindersmässan

Bildkälla: Örebro stadsarkiv

Om forskningsämnet

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Patrik Lundell

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap

Inom historieämnet bedrivs forskning i ett brett kronologiskt spann, från senmedeltiden till vår samtid. Projekten är ofta tvärvetenskapliga och internationella. Vår kompetens rör områden som genushistoria, kulturhistoria, mediehistoria, finanshistoria, biografisk forskning, migration, Förintelsen, demokrati samt politisk ekonomi och kultur liksom ämnesdidaktiska frågor.

Fakultetsöverskridande verksamhet går mot sociologiska, medie- och genusvetenskapliga inriktningar. Ämnet har även samarbeten kring didaktiska frågor i bred bemärkelse, inklusive utbildningshistoria. Samtidigt är forskarna i historia delaktiga i olika forskningsmiljöer både nationellt och internationellt. Genom till exempel skrivbordsbyte med den Nationella forskarskolan i historiska studier bidrar vi till utveckling av forskarutbildningen, och vi samarbetar med bland annat Humboldtuniversitet i Berlin och Bielefeld universitet.

Aktuellt och nyheter

Nyhet: Minneskultur och kulturpolitik på kulturarvsdagen i Göteborg. Läs mer här


Nyhet: Samtal med forskare om kriget i Ukraina. Läs mer här


Nyhet: Är jakten på klick ny – eller kan vi lära oss av historien. Läs mer här


Nyhet: Örebrohistoriker skriver om sin forskning på brittisk historieblogg. Läs mer här


Nyhet: Forskare lyfter kvinnors insatser för människor i nöd - föreläsningar öppna för alla. Läs mer här


Nyhet: Lansering av databas om nyhetstflöden mellan Finland och Sverige. Läs mer här


Nyhet: Fläsk och ärter från utlandet förutsättning för 1700-talets krig - nu ska Sverige jämföras med Preussen. Läs mer här

Nya publikationer

Winton, P. (2022). Servants of liquidation: The clerical staff at the First Debt Office in Sweden, c. 1719-1730. Business History

Andersson, P. K. (2021). Äktenskapet och ångvelocipeden: Sveriges förste bilkonstruktör och den tekniska manlighetens bräcklighet. Personhistorisk Tidskrift (1).

Andersson, P. K. (2021). Drontmannen. Ellerströms förlag.

Andersson, P. K. (2021). Var på huvudet ska hatten sitta?: Subtila signaler inom hattbruk kring sekelskiftet 1900. I: Emma Severinsson, Philip Warkander, Modevetenskap: Nya perspektiv på mode, stil och estetik (ss. 66-85). Stockholm: Appell förlag.

Dahl, I. A. (2021). Witnessing the Holocaust: Jewish Experiences and the Collection of the Polish Source Institute in Lund. I: Johannes Heuman, Pontus Rudberg, Early Holocaust Memory in Sweden: Archives, Testimonies and Reflections (ss. 67-91). Cham: Palgrave Macmillan.