This page in English

Forskningsämne

Historia

Charles Samuelssons affär vid Seven Corners, Minneapolis, cirka 1890

Charles Samuelssons affär vid Seven Corners, Minneapolis, cirka 1890. Bildkälla: Privat samling, Jimmy Engren

Om forskningsämnet

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Patrik Lundell

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap

Forskningsmiljöer

Inom historieämnet bedrivs forskning i ett brett kronologiskt spann, från senmedeltiden till vår samtid. Projekten är ofta tvärvetenskapliga och internationella. Vår kompetens rör områden som genushistoria, kulturhistoria, mediehistoria, finanshistoria, biografisk forskning, migration, Förintelsen, demokrati samt politisk ekonomi och kultur liksom ämnesdidaktiska frågor.

Fakultetsöverskridande verksamhet går mot sociologiska, medie- och genusvetenskapliga inriktningar. Ämnet har även samarbeten kring didaktiska frågor i bred bemärkelse, inklusive utbildningshistoria. Samtidigt är forskarna i historia delaktiga i olika forskningsmiljöer både nationellt och internationellt. Genom till exempel skrivbordsbyte med den Nationella forskarskolan i historiska studier bidrar vi till utveckling av forskarutbildningen, och vi samarbetar med bland annat Humboldtuniversitet i Berlin och Bielefeld universitet.

Aktuellt och nyheter

Nyhet: Call for papers: "Histories of content reuse in the periodical press", symposium and edited volume. Läs mer här.


Nyhet: Örebroforskare skriver på Konestiftelsens blogg. Läs mer här.


Nyhet: Vad får man säga? Ett seminarium om vetenskap och politik. Palaestra, Lund, 14 oktober 2023. Läs mer här.


Nyhet: Ny forskning kan bana väg för mer konstruktiva diskussioner om skogen. Läs mer här


Nyhet: Boksläpp i projektet Informationsflöden över Östersjön. Läs mer här.


Nyhet: Call for papers for the workshop ”Credit and State Formation in
Europe, c. 1500–1800”. Sigtuna, Sweden, 4–5 June 2024. Läs mer här.


Nyhet: Örebrohistoriker genomför doktorandkurser vid Bielefeld universitet. Läs mer här


Nyhet: NEOLAiA History Workshop 10/11 June. Läs mer här


 

Nyhet: Samtal med forskare om kriget i Ukraina. Läs mer här


Nyhet: Är jakten på klick ny – eller kan vi lära oss av historien. Läs mer här

Nya publikationer

Dahl, I. A. (2024). Epistemiskt våld – vad är det?. Texter om våld (1), 69-79.

Engren, J. (2024). ”Nu känns det lite verkligare när man har träffat en som varit med om det”. Svenska elevers förståelser av en Förintelseöverlevandes berättelse. Nordidactica, 14(1). Retrieved from https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-112365

Dahl, I. A. (2023). A History (Re)Interpretation in the Name of Truth: Memory Culture and Cultural Policy in Poland after 1989. In: Helder Ferreira do Vale, Democracy - Paradoxes, Changes and New Perspectives Across the Globe (pp. 29-42) IntechOpen.

Lundell, P. (ed.) , Salmi, H. (ed.) , Edoff, E. (ed.) , Marjanen, J. (ed.) , Paju, P. (ed.) & Rantala, H. (ed.) (2023). Information flows across the Baltic Sea: Towards a computational approach to media history. Lund: Föreningen Mediehistoriskt arkiv (Mediehistorisk arkiv 56).

Jarlbrink, J. , Lundell, P. & Snickars, P. (2023). From Big Bang to Big Data: A History of the Media. Montreal: McGill-Queen's University Press.

Andersson, G. & Engren, J. (2022). Narration, life and meaning in history and fiction. Scandinavian Journal of History, 47 (1), 62-82.

Paju, P. , Edoff, E. , Lundell, P. , Marjanen, J. , Rantala, H. , Salmi, H. & Vesanto, A. (2022). Tidningstexter över Östersjön: En databas av delat innehåll mellan Finland och Sverige. Historisk Tidskrift för Finland, 107 (2), 192-211.

Lundell, P. (2022). Medium. I: Jonas Hansson; Kristiina Savin, Svenska begreppshistorier: Från antropocen till åsiktskorridor (ss. 345-358). Stockholm: Fri tanke.

Dahl, I. A. (2022). From victim to survivor of Nazi persecution. Gendering the collection of the Polish Research Institute (PIŹ) in Lund. Der Archivar : Mitteilungsblatt für deutsches Archivwesen, 75 (12), 146-150.

Winton, P. (2022). Servants of liquidation: The clerical staff at the First Debt Office in Sweden, c. 1719-1730. Business History

Horgby, B. , Ericsson, C. & Engren, J. (2021). Centrum och periferi - Landsbygden som problem i några svenska filmer. I: Björn Horgby; Cecilia Trenter, I folkets namn: högerpopulism på film (ss. 102-132). Stockholm: Carlsson Bokförlag.