This page in English

Forskningsämne

Historia

Om forskningsämnet

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Patrik Lundell

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap

Forskningsmiljöer

Inom historieämnet bedrivs forskning i ett brett kronologiskt spann, från senmedeltiden till vår samtid. Projekten är ofta tvärvetenskapliga och internationella till sin karaktär. Vår kompetens rör områden som genushistoria, kulturhistoria, biografisk forskning, migration, Förintelse, politik och demokrati, välfärdsstaten och idrott. Vi håller på att etablera även ämnesdidaktisk forskningsinriktning.

Forskarna i historia är framför allt delaktiga i forskningsmiljön ”Berättande - liv - mening”, som är ett samarbete med litteraturvetenskap, svenska språket, engelska och retorik. Det finns också fakultetsöverskridande verksamhet med idrottshistorisk inriktning och samarbete kring didaktiska frågor i bred bemärkelse, inklusive utbildningshistoria.

Forskare

Forskargrupper

Forskningsprojekt