This page in English

Forskningsämne

Historia

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Patrik Lundell

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap

Forskningsmiljöer

Inom historieämnet bedrivs forskning i ett brett kronologiskt spann, från senmedeltiden till vår samtid. Projekten är ofta tvärvetenskapliga och internationella. Vår kompetens rör områden som genushistoria, kulturhistoria, mediehistoria, finanshistoria, biografisk forskning, migration, Förintelsen, demokrati samt politisk ekonomi och kultur. Vi bedriver även ämnesdidaktisk forskning.

Historia medverkar i den tvärvetenskapliga forskningsmiljön ”Berättande - liv - mening” där samarbeten sker både inom och utanför institutionens gränser. Fakultetsöverskridande verksamhet går mot idrottshistoriska, sociologiska, medie- och genusvetenskapliga inriktningar. Historia bedriver även samarbete kring didaktiska frågor i bred bemärkelse, inklusive utbildningshistoria. 

Samtidigt är forskarna i historia delaktiga i olika forskningsmiljöer både nationellt och internationellt. Genom bl.a. skrivbordsbyte med den Nationella forskarskolan i historiska studier bidrar vi till utveckling av forskarutbildningen.