This page in English

Jakob Palmkvist

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303223

Rum: T2201

Forskningsämne

Forskargrupper

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter | 

Artiklar i tidskrifter

Lavau, S. & Palmkvist, J. (2020). Infinity-enhancing of Leibniz algebras. Letters in Mathematical Physics.