This page in English

Forskargrupp

Matematik

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Jakob Palmkvist

Forskningsämne

Forskargruppen i matematik forskar inom främst områdena analys, komplex analys, algebra, kombinatorik, matematisk fysik och beräkningsmatematik.

Forskning inom analys och komplex analys har funnits under en längre tid och forskningen sker bland annat inom operatorteori på analytiska funktionsrum.

Algebra finns representerat i form av forskning inom algebraisk grafteori, spektra av Caleygrafer och kodningsteori.

Inom kombinatorik sker forskning inom enumerativ och algebraisk kombinatorik, med särskilt fokus på permutationer. Tillämpningar finna inom bioinformatik, närmare bestämt jämförande genomik.

Forskningen inom matematisk fysik är mot beräkningar för såväl ingenjörskonst som den moderna fysiken som exempelvis att bestämma elektromagnetiska materialegenskaper genom slumpvandringar eller att simulera kvantdynamik för Bose-Einstein kondensat.

Forskning inom beräkningsmatematik sker inom numerisk linjär algebra dvs metoder för att lösa mycket stora eller väldigt svåra  linjära ekvationssytem eller linjära egenvärdesproblem, kontinuerlig optimering och nya metoder för att lösa ekvationer med dynamiska system.  Beräkningsmatematik har även verksamhet mot industriella tillämpningar.

Matematik har en seminarieserie med nationella och internationella föreläsare där nya forskningsresultat inom matematik presenteras och diskuteras. Seminarierna annonseras via epost och webben.