This page in English

Forskningsämne

Matematik

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Jakob Palmkvist

Forskningsområden

  • Matematik

Vid Örebro universitet, enheten för matematik bedriver vi forskning inom matematik, tillämpad matematik och matematikdidaktik.

Matematik är väsentligen ett formellt symbolspråk som på ett logiskt precist och systematiskt sätt beskriver något antingen i sig själv abstrakt eller något från den värld vi lever i (tillämpad matematik). Forskning i matematik bedrivs inom områdena algebra, analys, kombinatorik och beräkningsmatematik. Delar av vår forskning bedrivs i samarbete med industri och näringsliv.

Matematikdidaktik kan betraktas som en särskild tillämpning av matematik där man studerar frågor om lärande och undervisning specifika för matematikämnet. Inom gruppen studeras bland annat hur bevis och bevisföring behandlas i läromedel, frågor om matematiklärarkunskap och förmågan att föra och följa matematiska resonemang. Ämnesgruppen har en aktiv roll inom lärarprogrammet och engagerar sig i flera forskningsbaserade skolutvecklingsprojekt.

Samverkan

Enheten för matematik vid Örebro universitet har i samarbete med Karlstad universitet, Mittuniversitetet och Mälardalens högskola startat ett nätverk. Syftet är att stärka parternas kursverksamhet på magister- och doktorandnivå och initiera gemensamma forskningsansökningar och forskningsprojekt.
Läs mer

Forskargrupper