This page in English

Jan Brynhildsen

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post: amFuLmJyeW5oaWxkc2VuO29ydS5zZQ==

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: X2116

Jan Brynhildsen
Forskningsämne

Om Jan Brynhildsen

Jan Brynhildsen är professor i Kirurgi med inriktning mot obstetrik och gynekologi. 
Jan disputerade 1998 på en avhandling om kvinnliga könshormoners eventuella effekter på ryggbesvär hos kvinnor. Han blev docent i obstetrik och gynekologi vid Linköpings universitet 2007 och professor i samma ämne 2015. Sedan 2020 är han verksam som professor vid Örebro universitet. Han har handlett ett stort antal doktorander fram till disputation och är för tillfället handledare till tre doktorander.

Jan Brynhildsens forskning berör framför allt olika aspekter av antikonception (preventivmedel) och behandling av klimakteriebesvär. Han har bedrivit studier kring  hur preventivmedelsanvändning påverkar, och kan påverkas, vid olika medicinska tillstånd såsom hos kvinnor med fetma eller med olika neurologiska sjukdomar. Hans forskargrupp har tidigare tillsammans med kirurger studerat effektivitet av preventivmedel efter metabol kirurgi (också kallat fetmakirurgi). Dessa studier har resulterat i fortsatta samarbeten med delvis andra frågeställningar.

Forskningen har också fokuserat på att identifiera faktorer som kan innebära hinder för preventivmedelsanvändning och metoder att öka användningen av effektiva preventivmedelsmetoder i syfte att minska risken för oönskade graviditeter.

Under den senaste tjugoårsperioden har det skett en drastisk minskning i hormonbehandling mot klimakteriebesvär. Jan Brynhildsen har studerat olika aspekter av detta och kartlagt användnig genom att utarbeta nya metoder för att beskriva användningen. Mer specifikt inriktar han sig nu på den behandlingen till den grupp kvinnor som kommer i ett tidigt klimakterium, innan 45 års ålder och bedriver studier kring och bedriver studier kring olika former av medicinska konsekvenser som kan uppstå hos dessa kvinnor.

Undervisning

Jan Brynhildsen har sedan mer än 25 år arbetat aktivt med utbildning, framför allt inom läkarprogrammet. Merparten av erfarenheterna är från Linköping s universitet där han var programansvarig för läkarprogrammet 2017-2020. Har har också varit examinator inom barnmorskeprogrammet. Jan har stor erfarenhet av problembaserat lärande, temagruppsarbete, examination och föreläsningar.

Idag är han kunskapsområdesansvarig för klinisk medicin inom läkarprogrammet och leder arbetet med planering för de kliniska terminerna (T7-T12) i den nya sexåriga läkarutbildningen.

Jan har också varit mycket aktiv inom specialistutbildning och fortbildning och ansvarat för ett stort antal ST- och fortbildningskurser för gynekologer liksom ett stort antal fortbildningskurser för barnmorskor. Han var under en femårsperiod utbildningssekreterare i Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG)

Han har regelbundet återkommande föreläsningar på både grund- och avancerad nivå för läkarprogrammet, barnmorskeprogrammet, receptarieprogrammet och distriktssköterskeprogrammet.

Jan erhöll i 2015 ”Kandidat Kork” – priset för bästa lärare vid läkarprogrammet i Linköping. Samma år erhöll han Andreas Rousseaus pris för bästa föreläsning vid läkarprogrammet i Linköping. Han fick 2020 Berndt Kjesslerpriset – SFOGs pris för ” berömliga insatser för undervisning och utveckling inom obstetrik och gynekologi”.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript