This page in English

Jenny Rosén

Tjänstetitel: Administratör Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303138

Rum: F2272

Jenny Rosén

Om Jenny Rosén

Administratör på Lärarutbildningens kansli med ansvar för:

  • Administration kring RUC - Regionalt utvecklingscentrum, framförallt projektadministration under områdena Kompetensutveckling och Skolmyndigheter
    Hemsida RUC, Regionalt utvecklingscentrum 
    E-post: This is an email address
  • Administration kring VFU - Verksamhetsförlagd utbildning, t ex informationsutskick och uppdatering av hemsidan. Hemsida VFU
  • Webbansvar för Lärarutbildningens hemsida.
  • Projektadministration kring avslutningsceremonier
  • Diarieföring och arkivering
  • Övriga administrativa uppgifter relaterade till lärarutbildningen.