Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det. Läs mer om cookies

Lärarutbildning vid Örebro universitet

VFU - Verksamhetsförlagd utbildning

Omorganisation av VFU inom Lärarutbildning

Lärarutbildningsnämnden vid Örebro universitet har tagit ett inriktningsbeslut att all VFU inom Förskollärarutbildning, Grundlärarutbildning inriktning f-3 och 4-6 samt Ämneslärarutbildning inriktning gymnasiet från och med hösten 2018 ska organiseras och genomföras i enlighet med försöksverksamheten med övningsskola och övningsförskola. Utredningsarbete gällande organisation och genomförande sker fortlöpande med sikte på hösten 2018, men här kan du redan nu läsa mer om förutsättningarna för försöksverksamheten, så som den ser ut idag.

Försöksverksamhet med övningsförskola och övningsskola

Örebro universitet inledde hösten 2014 på uppdrag av regeringen Försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor. Detta innebär att samverkan med skolor och förskolor stärks kring den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Målet är höjd kvalitet i Lärarutbildningen.

Läs mer om försöksverksamheten med övningsförskola och övningsskola.

Validering av yrkeserfarenhet inom lärarutbildningen

En student vid Örebro universitets lärarutbildning har rätt att få kunskaper och färdigheter som förvärvats inom yrkesverksamhet validerade för eventuellt tillgodoräknande inom den verksamhetsförlagda utbildningen. För mer information vänd dig till studievägledare för aktuellt ämne.