Lärarutbildning vid Örebro universitet

VFU - Verksamhetsförlagd utbildning

VFU inom lärarutbildningen genomförs vid ett stort antal samverkande skolor och förskolor i Örebroregionen. Genom samarbetet mellan den campusförlagda och den verksamhetsförlagda delen av utbildningen får studenten möjlighet att föra samman sina teoretiska kunskaper med egna konkreta och praktiska erfarenheter av undervisning och lärande.


Arbetar du vid universitetet som delkursansvarig för VFU-kurser och/eller är VFU-lärare vid universitetet så hittar du din information på inforum.


Information som kan vara användbar oavsett vilken roll du har i lärarutbildningen

En uppslagen bok på ett bord och en penna

Kurser och VFU-schema

Schema för VFU, kursplaner, infoblad och underlag för bedömning

Informationsbroschyrer på ett bord

Dokument, blanketter och avtal

Länksamling till all information om VFU

Uppslagen papperskalender med datum

Kalendarium för VFU

Handledarträffar och andra möten som rör VFU.

Ett tangentbord på en dator

Organisation och kontakt

Lärarutbildningens organisation vid Örebro universitet

Komihåg-lappar i olika färg

Aktuell dokumentation

Dokumentation från möten, konferenser m.m.

trapphus

Samverkansorganisation kring VFU.

Information om befintlig samverkansorganisation kring VFU inom lärarutbildningen. Innehåller även information om hur intresserade skolhuvudmän kan börja samverka kring VFU med lärarutbildningen.