Lärarutbildning vid Örebro universitet

VFU - Verksamhetsförlagd utbildning

VFU inom lärarutbildningen genomförs vid ett stort antal samverkande skolor och förskolor i Örebroregionen. Genom samarbetet mellan den campusförlagda och den verksamhetsförlagda delen av utbildningen får studenten möjlighet att föra samman sina teoretiska kunskaper med egna konkreta och praktiska erfarenheter av undervisning och lärande.

Student och elever vid en dator

Organisation och genomförande av VFU

VFU inom lärarutbildningen på Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammet F-3 och 4-6 organiseras och genomförs från och med hösten 2018 vid övningsförskolor och övningsskolor. Syftet är att ytterligare höja kvaliteten på VFU. Detta gäller för nyantagna studenter från och med höstterminen 2018. Detsamma kommer framöver även att gälla för Ämneslärarprogrammet där övergången till övningsskola sker gradvis. För övriga studenter gäller organisation, genomförande och placering av VFU enligt påbörjad plan.

Information som du behöver

 

Arbetar du vid universitetet som kursansvarig för VFU-kurser och/eller är VFU-lärare vid universitetet så hittar du din information på inforum.

Information som kan vara användbar oavsett vilken roll du har i lärarutbildningen

Klickbar karta med övningsskolorna/övningsförskolorna i Örebroregionen: 

(Det kan vara problem att ladda kartan i webbläsare: Internet Explorer)