Lärarutbildning vid Örebro universitet

VFU - Verksamhetsförlagd utbildning

VFU inom lärarutbildningen genomförs vid ett stort antal samverkande skolor och förskolor i Örebroregionen. Genom samarbetet mellan den campusförlagda och den verksamhetsförlagda delen av utbildningen får studenten möjlighet att föra samman sina teoretiska kunskaper med egna konkreta och praktiska erfarenheter av undervisning och lärande.

Information som du behöver

Student och elever vid dator.

Organisation och genomförande av VFU

VFU inom lärarutbildningen på Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammet F-3 och 4-6 organiseras vid övningsförskolor och övningsskolor. VFU inom lärarutbildningen på Ämneslärarprogrammet genomförs inom ett samverkansområde som består av en gymnasieskola och en eller flera skolor med årskurs 7-9. Detta gäller för nyantagna studenter från och med höstterminen 2018. Läs mer här: VFU-placering lärarutbildningen vid Örebro universitet.pdf 

För övriga studenter gäller organisation, genomförande och placering av VFU enligt påbörjad plan.

Arbetar du vid universitetet som delkursansvarig för VFU-kurser och/eller är VFU-lärare vid universitetet så hittar du din information på inforum.

Information som kan vara användbar oavsett vilken roll du har i lärarutbildningen

Komihåg-lappar i olika färg

Aktuellt

Aktuell dokumentation från möten, konferenser m.m.

En uppslagen bok på ett bord och en penna

Kurser och VFU-schema

Schema för VFU och handledarträffar, kursplaner, infoblad och underlag för bedömning

Informationsbroschyrer på ett bord

Dokument, blanketter och avtal

Länksamling till all information om VFU

Ett tangentbord på en dator

Organisation och kontakt

Lärarutbildningens organisation vid Örebro universitet