This page in English

Jens Ekengren

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303325

Rum: T2259

Jens Ekengren
Forskningsämne

Om Jens Ekengren

Jens är lektor i maskinteknik, vid Örebro sedan 2013. Jens undervisar på kurser i mekanik, hållfasthetslära, materialteknik och i tekniska beräkningar (FEM och CFD).

Intressen, förutom de som kommer med kursinnehållet är extremvärdesstatistik som rör föroreningar i stål, en fråga som hängt kvar sedan doktorandarbetet, och elektriska självgående jordbruksredskap.

 

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Licentiatavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Manuskript

Rapporter