This page in English

Jens Ekengren

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303325

Rum: T2259

Jens Ekengren
Forskningsämne

Om Jens Ekengren

Jens är lektor i maskinteknik, vid Örebro sedan 2013. Jens undervisar på kurser i mekanik, hållfasthetslära, materialteknik och i tekniska beräkningar (FEM och CFD).

Intressen, förutom de som kommer med kursinnehållet är extremvärdesstatistik som rör föroreningar i stål, en fråga som hängt kvar sedan doktorandarbetet, och elektriska självgående jordbruksredskap.

 

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Licentiatavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Ekengren, J. & Bergström, J. (2012). Extreme value distributions of inclusions in six steels. Extremes, 15 (2), 257-265.
Ekengren, J. & Bergström, J. (2009). Detecting large inclusions in steels: evaluating methods. Steel Research International, 80 (11), 854-858.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Larsson, J. , Karlsson, P. , Ekengren, J. & Pejryd, L. (2021). Enhanced Cooling Design in Wire Drawing Tooling Using Additive Manufacturing. I: Mirko Meboldt, Christoph Klahn, Industrializing Additive Manufacturing Proceedings of AMPA2020. Konferensbidrag vid The 2nd International Conference on Additive Manufacturing for Products and Applications (AMPA 2020), Zürich, Switzerland, September 1-3, 2020. (ss. 426-436). Springer, Cham.
Jansson, A. , Ekengren, J. & Pejryd, L. (2018). Numerical analysis of compression strength in network structures based on trusses, and periodic surfaces aimed for additive manufacturing. I: C.K. Chua, W. Y. Yeong, M. J. Tan, E. J. Liu, S. B. Tor, Proceedings of the International Conference on Progress in Additive Manufacturing. Konferensbidrag vid 3rd International Conference on Progress in Additive Manufacturing (PRO-AM 2018), Singapore, Singapore, May 14-17, 2018 (ss. 328-333). Singapore: Nanyang Technological University.
Hällgren, S. , Pejryd, L. & Ekengren, J. (2016). 3D data export for Additive Manufacturing - improving geometric accuracy. I: 26th CIRP Design Conference. Konferensbidrag vid 26th CIRP Design Conference, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden, June 15-17, 2016 (ss. 518-523). Amsterdam: Elsevier.
Hällgren, S. , Pejryd, L. & Ekengren, J. (2016). Additive Manufacturing and High Speed Machining - Cost comparison of short lead time manufacturing methods. I: 26th CIRP Design Conference. Konferensbidrag vid 26th CIRP Design Conference, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden, June 15-17, 2016 (ss. 384-389). Amsterdam: Elsevier.
Jansson, A. , Ekengren, J. , Zekavat, A. R. & Pejryd, L. (2016). Effects of X-ray Penetration Depth on Multi Material Computed Tomography Measurements. I: iCT 2016. Konferensbidrag vid 6th Conference on Industrial Computed Tomography (iCT 2016), Wels, Austria, February 9-12, 2016 (ss. 143-150). NDT.net.
Hällgren, S. , Pejryd, L. & Ekengren, J. (2016). (Re)Design for Additive Manufacturing. I: 26th CIRP Design Conference. Konferensbidrag vid 26th CIRP Design Conference, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden, June 15-17, 2016 (ss. 246-251). Amsterdam: Elsevier.
Zekavat, A. R. , Pejryd, L. & Ekengren, J. (2015). Tracking the shape deformation of voids from tensile loading by the use of computed tomography. I: Digital Industrial Radiology and Computed Tomography (DIR 2015). Konferensbidrag vid Digital Industrial Radiology and Computed Tomography (DIR 2015), Ghent, Belgium, June 22-25, 2015.
Ekengren, J. & Bergström, J. (2011). Influence of life length on estimated defect distribution in a low defect steel material. I: C. Berger and H.-J. Christ, Proceedings of the Fifth International Conference on Very High Cycle Fatigue. Konferensbidrag vid Fifth International Conference on Very High Cycle Fatigue, Berlin, Germany, June 28-30, 2011 (ss. 177-182). Berlin: Deutscher Verband für Materialforschung und -prüfung.
Ekengren, J. , Kazymyrovych, V. & Bergström, J. (2009). Assessment of strength and inclusions of tool steels in very high cycle fatigue. I: P. Beiss, C. Broeckmann, S. Franke, B. Keysselitz, Proceedings of the 8th International Tooling Conference, Vol 1. Konferensbidrag vid 8th International Tooling Conference (TOOL 09), Tool steels - deciding factor in worldwide production, Aachen University, Aachen, Germany, June 2-4, 2009. Aachen: Verlag Mainz, Wissenschaftsverlag.
Ekengren, J. , Kazymyrovych, V. , Burman, C. & Bergström, J. (2007). Relating gigacycle fatigue to other methods in evaluating the inclusion distribution of a H13 tool steel. I: John E. Allison, J. Wayne Jones, James M. Larsen & Robert O. Ritchie, Fourth International Conference on Very High Cycle Fatigue (VHCF-4). Konferensbidrag vid Fourth International Conference on Very High Cycle Fatigue (VHCF-4) (ss. 45-50). TMS (The Minerals, Metals & Materials Society).

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Ekengren, J. (2008). Estimating inclusion content in high performance steels. Lic.-avh. (Sammanläggning) Karlstad: Karlstad University.

Manuskript

Rapporter

Ekengren, J. (2008). Finding non-metallic inclusions in clean steel. Karlstad: Karlstads universitet (Karlstad University Studies 2008:51).